Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøndelag Seniorklær AS
Juridisk navn:  Trøndelag Seniorklær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72561400
C/O Marianne Grønlie Sjølystvegen 64 C/O Marianne Grønlie Sjølystvegen 64 Fax: 72567851
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 979684975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enoksen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.7%
Resultat  
  
-59.6%
Egenkapital  
  
7.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.132.000 2.214.000 2.257.000 2.204.000 2.197.000
Resultat: 101.000 250.000 303.000 222.000 284.000
Egenkapital: 1.050.000 974.000 976.000 875.000 842.000
Regnskap for  Trøndelag Seniorklær AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.132.000 2.214.000 2.257.000 2.204.000 2.197.000
Driftskostnader -2.033.000 -1.967.000 -1.956.000 -1.985.000 -1.917.000
Driftsresultat 99.000 247.000 300.000 219.000 280.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 101.000 250.000 303.000 222.000 284.000
Skattekostnad -25.000 -62.000 -77.000 -63.000 -77.000
Årsresultat 76.000 188.000 226.000 159.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 58.000 64.000 82.000 107.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.345.000 1.260.000 1.099.000 1.089.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.403.000 1.324.000 1.181.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 874.000 876.000 775.000 742.000
Sum egenkapital 1.050.000 974.000 976.000 875.000 842.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 428.000 348.000 305.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 1.402.000 1.324.000 1.180.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.132.000 2.213.000 2.257.000 2.203.000 2.196.000
Andre inntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 2.132.000 2.214.000 2.257.000 2.204.000 2.197.000
Varekostnad -1.095.000 -1.157.000 -1.143.000 -1.155.000 -1.104.000
Lønninger -568.000 -442.000 -434.000 -485.000 -466.000
Avskrivning -24.000 -8.000 -13.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -360.000 -366.000 -332.000 -334.000
Driftskostnader -2.033.000 -1.967.000 -1.956.000 -1.985.000 -1.917.000
Driftsresultat 99.000 247.000 300.000 219.000 280.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -190.000 -125.000 -125.000 -125.000
Årsresultat 76.000 188.000 226.000 159.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 34.000 32.000 36.000 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 32.000 46.000 59.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 32.000 46.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 58.000 64.000 82.000 107.000
Varebeholdning 521.000 385.000 337.000 368.000 426.000
Kundefordringer 22.000 34.000 28.000 18.000 19.000
Andre fordringer 4.000 19.000 4.000 3.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 721.000 906.000 891.000 710.000 628.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.345.000 1.260.000 1.099.000 1.089.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.403.000 1.324.000 1.181.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 874.000 876.000 775.000 742.000
Sum egenkapital 1.050.000 974.000 976.000 875.000 842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 26.000 2.000 43.000 67.000
Betalbar skatt 33.000 64.000 74.000 51.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 30.000 40.000 25.000 38.000
Utbytte 0 -190.000 -125.000 -125.000 -125.000
Annen kortsiktig gjeld 126.000 118.000 108.000 61.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 428.000 348.000 305.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 1.402.000 1.324.000 1.180.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.007.000 917.000 912.000 794.000 735.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.1 3.6 3.6 3.1
Likviditetsgrad 2 2.9 2.2 2.7 2.4 1.9
Soliditet 80.1 69.5 73.7 74.2 70.4
Resultatgrad 4.6 11.2 13.3 9.9 12.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.7 17.8 22.9 18.8 23.7
Signatur
22.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex