Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trønderrør Holding As
Juridisk navn:  Trønderrør Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74079511
Melkevegen 8 Melkevegen 8 Fax: 74076667
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 920333621
Aksjekapital: 3.537.500 NOK
Etableringsdato: 11/30/1978
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Experto Credite Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3334.92%
Egenkapital  
  
-57.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 10.000 0
Resultat: -2.164.000 -63.000 -85.000 433.000 2.218.000
Egenkapital: 1.586.000 3.742.000 3.795.000 4.005.000 5.169.000
Regnskap for  Trønderrør Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 10.000 0
Driftskostnader -220.000 -166.000 -172.000 -225.000 -331.000
Driftsresultat -220.000 -166.000 -171.000 -215.000 -331.000
Finansinntekter 102.000 102.000 87.000 648.000 2.561.000
Finanskostnader -2.047.000 0 0 0 -12.000
Finans -1.945.000 102.000 87.000 648.000 2.549.000
Resultat før skatt -2.164.000 -63.000 -85.000 433.000 2.218.000
Skattekostnad 8.000 10.000 17.000 -125.000 -113.000
Årsresultat -2.156.000 -53.000 -68.000 309.000 2.105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.461.000 3.421.000 3.421.000 3.414.000 3.451.000
Sum omløpsmidler 270.000 376.000 584.000 939.000 2.693.000
Sum eiendeler 1.731.000 3.797.000 4.005.000 4.353.000 6.144.000
Sum opptjent egenkapital 1.551.000 3.706.000 3.760.000 3.863.000 3.754.000
Sum egenkapital 1.586.000 3.742.000 3.795.000 4.005.000 5.169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 55.000 210.000 348.000 974.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 3.796.000 4.005.000 4.353.000 6.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 10.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 10.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -43.000 -34.000 -54.000 -110.000 -94.000
Avskrivning -1.000 -10.000 -10.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -122.000 -108.000 -106.000 -237.000
Driftskostnader -220.000 -166.000 -172.000 -225.000 -331.000
Driftsresultat -220.000 -166.000 -171.000 -215.000 -331.000
Finansinntekter 102.000 102.000 87.000 648.000 2.561.000
Finanskostnader -2.047.000 0 0 0 -12.000
Finans -1.945.000 102.000 87.000 648.000 2.549.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -2.156.000 -53.000 -68.000 309.000 2.105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 122.000 112.000 95.000 220.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 11.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 0 1.000 11.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.330.000 3.298.000 3.298.000 3.298.000 3.231.000
Sum anleggsmidler 1.461.000 3.421.000 3.421.000 3.414.000 3.451.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 268.000 285.000 397.000 304.000 743.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 91.000 187.000 634.000 1.950.000
Sum omløpsmidler 270.000 376.000 584.000 939.000 2.693.000
Sum eiendeler 1.731.000 3.797.000 4.005.000 4.353.000 6.144.000
Sum opptjent egenkapital 1.551.000 3.706.000 3.760.000 3.863.000 3.754.000
Sum egenkapital 1.586.000 3.742.000 3.795.000 4.005.000 5.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 12.000 7.000 18.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 -6.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 43.000 202.000 330.000 977.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 55.000 210.000 348.000 974.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 3.796.000 4.005.000 4.353.000 6.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 321.000 374.000 591.000 1.719.000
Likviditetsgrad 1 1.9 6.8 2.8 2.7 2.8
Likviditetsgrad 2 1.9 6.8 2.8 2.7 2.8
Soliditet 91.7 98.6 94.8 92.0 84.1
Resultatgrad -2150.0
Rentedekningsgrad -0.1 185.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -6.8 -1.7 -2.1 9.9 36.3
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex