Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøndersmolt As
Juridisk navn:  Trøndersmolt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71644030
Fax: 71644031
6690 Aure 6690 Aure
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 984436335
Aksjekapital: 66.750.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
9.83%
Resultat  
  
84.85%
Egenkapital  
  
10.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.098.000 24.673.000 25.520.000 13.556.000 22.305.000
Resultat: 4.137.000 2.238.000 -2.975.000 -9.647.000 -3.592.000
Egenkapital: 44.218.000 40.081.000 37.844.000 40.819.000 50.465.000
Regnskap for  Trøndersmolt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.098.000 24.673.000 25.520.000 13.556.000 22.305.000
Driftskostnader -22.847.000 -22.240.000 -28.253.000 -22.932.000 -25.769.000
Driftsresultat 4.252.000 2.433.000 -2.732.000 -9.375.000 -3.464.000
Finansinntekter 21.000 9.000 -8.000 8.000 90.000
Finanskostnader -136.000 -205.000 -234.000 -280.000 -218.000
Finans -115.000 -196.000 -242.000 -272.000 -128.000
Resultat før skatt 4.137.000 2.238.000 -2.975.000 -9.647.000 -3.592.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.137.000 2.238.000 -2.975.000 -9.647.000 -3.592.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.891.000 34.683.000 38.514.000 41.813.000 44.973.000
Sum omløpsmidler 18.649.000 14.425.000 14.284.000 13.482.000 20.725.000
Sum eiendeler 51.540.000 49.108.000 52.798.000 55.295.000 65.698.000
Sum opptjent egenkapital -22.532.000 -26.669.000 -28.906.000 -25.931.000 -16.285.000
Sum egenkapital 44.218.000 40.081.000 37.844.000 40.819.000 50.465.000
Sum langsiktig gjeld 5.518.000 5.398.000 11.699.000 11.449.000 11.173.000
Sum kortsiktig gjeld 1.804.000 3.629.000 3.254.000 3.027.000 4.060.000
Sum gjeld og egenkapital 51.540.000 49.108.000 52.797.000 55.295.000 65.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.119.000 23.457.000 25.502.000 13.524.000 21.160.000
Andre inntekter 1.978.000 1.216.000 18.000 32.000 1.145.000
Driftsinntekter 27.098.000 24.673.000 25.520.000 13.556.000 22.305.000
Varekostnad -5.697.000 -6.918.000 -13.577.000 -8.199.000 -12.361.000
Lønninger -6.953.000 -5.542.000 -5.404.000 -6.012.000 -5.319.000
Avskrivning -4.021.000 -3.910.000 -3.952.000 -3.838.000 -3.655.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.176.000 -5.870.000 -5.320.000 -4.883.000 -4.434.000
Driftskostnader -22.847.000 -22.240.000 -28.253.000 -22.932.000 -25.769.000
Driftsresultat 4.252.000 2.433.000 -2.732.000 -9.375.000 -3.464.000
Finansinntekter 21.000 9.000 -8.000 8.000 90.000
Finanskostnader -136.000 -205.000 -234.000 -280.000 -218.000
Finans -115.000 -196.000 -242.000 -272.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.137.000 2.238.000 -2.975.000 -9.647.000 -3.592.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 31.920.000 33.747.000 37.296.000 40.689.000 43.879.000
Maskiner anlegg 687.000 598.000 763.000 521.000 461.000
Driftsløsøre 24.000 78.000 174.000 323.000 344.000
Sum varige driftsmidler 32.631.000 34.422.000 38.233.000 41.532.000 44.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 261.000 281.000 281.000 290.000
Sum anleggsmidler 32.891.000 34.683.000 38.514.000 41.813.000 44.973.000
Varebeholdning 9.813.000 6.851.000 5.677.000 9.971.000 9.074.000
Kundefordringer 75.000 1.839.000 0 7.000 0
Andre fordringer 4.346.000 1.575.000 348.000 306.000 326.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.416.000 4.161.000 8.259.000 3.198.000 11.325.000
Sum omløpsmidler 18.649.000 14.425.000 14.284.000 13.482.000 20.725.000
Sum eiendeler 51.540.000 49.108.000 52.798.000 55.295.000 65.698.000
Sum opptjent egenkapital -22.532.000 -26.669.000 -28.906.000 -25.931.000 -16.285.000
Sum egenkapital 44.218.000 40.081.000 37.844.000 40.819.000 50.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.518.000 5.398.000 11.699.000 11.449.000 11.173.000
Leverandørgjeld 236.000 1.315.000 1.478.000 1.379.000 1.158.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 249.000 1.377.000 910.000 809.000 2.285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.320.000 937.000 866.000 840.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 1.804.000 3.629.000 3.254.000 3.027.000 4.060.000
Sum gjeld og egenkapital 51.540.000 49.108.000 52.797.000 55.295.000 65.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.845.000 10.796.000 11.030.000 10.455.000 16.665.000
Likviditetsgrad 1 10. 4 4.4 4.5 5.1
Likviditetsgrad 2 4.9 2.1 2.6 1.2 2.9
Soliditet 85.8 81.6 71.7 73.8 76.8
Resultatgrad 15.7 9.9 -10.7 -69.2 -15.5
Rentedekningsgrad 31.3 11.9 -11.7 -33.5 -15.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 5 -5.2 -16.9 -5.1
Signatur
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex