Tra Holding AS
Juridisk navn:  Tra Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97566202
Kleiverveien 37 Kleiverveien 37 Fax:
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992016949
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
-8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -16.000 -14.000 -20.000 843.000 8.000
Egenkapital: 166.000 182.000 615.000 1.025.000 182.000
Regnskap for  Tra Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -14.000 -20.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -16.000 -14.000 -20.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 1.000 856.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 856.000 20.000
Resultat før skatt -16.000 -14.000 -20.000 843.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -14.000 -20.000 843.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 261.000
Sum omløpsmidler 166.000 602.000 619.000 1.025.000 220.000
Sum eiendeler 166.000 602.000 619.000 1.025.000 481.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 0 433.000 843.000 0
Sum egenkapital 166.000 182.000 615.000 1.025.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 420.000 4.000 0 300.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 602.000 619.000 1.025.000 482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -14.000 -20.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -16.000 -14.000 -20.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -16.000 -14.000 -20.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 1.000 856.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 856.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -420.000 0 0 -300.000
Årsresultat -16.000 -14.000 -20.000 843.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 261.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 97.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 166.000 602.000 619.000 927.000 210.000
Sum omløpsmidler 166.000 602.000 619.000 1.025.000 220.000
Sum eiendeler 166.000 602.000 619.000 1.025.000 481.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 0 433.000 843.000 0
Sum egenkapital 166.000 182.000 615.000 1.025.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -420.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 420.000 4.000 0 300.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 602.000 619.000 1.025.000 482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 182.000 615.000 1.025.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 1.4 154.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0 1.4 154.8 0 0.8
Soliditet 1 30.2 99.4 1 37.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 2.3 0 0 1.6
Total kapitalrentabilitet -9.6 -2.3 -3.1 82.2 1.7
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex