Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trafikkterminalen Ytterland AS
Juridisk navn:  Trafikkterminalen Ytterland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 984114397
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.49%
Resultat  
  
-221.43%
Egenkapital  
  
-17.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 272.000 268.000 259.000 252.000 248.000
Resultat: -17.000 14.000 -4.000 4.000 -7.000
Egenkapital: 68.000 82.000 72.000 75.000 73.000
Regnskap for  Trafikkterminalen Ytterland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 272.000 268.000 259.000 252.000 248.000
Driftskostnader -290.000 -256.000 -264.000 -249.000 -256.000
Driftsresultat -18.000 13.000 -5.000 3.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -17.000 14.000 -4.000 4.000 -7.000
Skattekostnad 3.000 -4.000 0 -2.000 2.000
Årsresultat -14.000 10.000 -3.000 2.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 7.000 11.000 11.000 13.000
Sum omløpsmidler 60.000 76.000 62.000 78.000 62.000
Sum eiendeler 71.000 83.000 73.000 89.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -18.000 -28.000 -25.000 -27.000
Sum egenkapital 68.000 82.000 72.000 75.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 14.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 83.000 73.000 89.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 272.000 268.000 259.000 252.000 248.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 272.000 268.000 259.000 252.000 248.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -256.000 -264.000 -249.000 -256.000
Driftskostnader -290.000 -256.000 -264.000 -249.000 -256.000
Driftsresultat -18.000 13.000 -5.000 3.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 10.000 -3.000 2.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 7.000 11.000 11.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 7.000 11.000 11.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 76.000 62.000 78.000 62.000
Sum omløpsmidler 60.000 76.000 62.000 78.000 62.000
Sum eiendeler 71.000 83.000 73.000 89.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -18.000 -28.000 -25.000 -27.000
Sum egenkapital 68.000 82.000 72.000 75.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 14.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 14.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 83.000 73.000 89.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 75.000 61.000 64.000 61.000
Likviditetsgrad 1 3 7 6 5.6 62.0
Likviditetsgrad 2 3 7 6 5.6 62.1
Soliditet 97.1 98.8 98.6 84.3 98.6
Resultatgrad -6.6 4.9 -1.9 1.2 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -24.3 16.9 -5.5 4.5 -9.5
Signatur
23.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex