Trango I AS
Juridisk navn:  Trango I AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67142145
Østeråsbakken 30 Østeråsbakken 30 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988120928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7582.76%
Egenkapital  
  
301.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 30.000 50.000 0 0
Resultat: 4.456.000 58.000 56.000 17.000 176.000
Egenkapital: 5.922.000 1.476.000 1.432.000 1.390.000 1.377.000
Regnskap for  Trango I AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 30.000 50.000 0 0
Driftskostnader -8.000 -7.000 -21.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 23.000 29.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 4.464.000 37.000 31.000 32.000 187.000
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 0 0
Finans 4.464.000 35.000 27.000 32.000 187.000
Resultat før skatt 4.456.000 58.000 56.000 17.000 176.000
Skattekostnad -10.000 -14.000 -13.000 -4.000 -36.000
Årsresultat 4.446.000 44.000 42.000 13.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.011.000 2.549.000 2.601.000 1.029.000 999.000
Sum omløpsmidler 123.000 141.000 45.000 366.000 414.000
Sum eiendeler 7.134.000 2.690.000 2.646.000 1.395.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 5.822.000 1.376.000 1.332.000 1.290.000 1.277.000
Sum egenkapital 5.922.000 1.476.000 1.432.000 1.390.000 1.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 1.214.000 1.214.000 5.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 7.133.000 2.690.000 2.646.000 1.395.000 1.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 30.000 50.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 30.000 50.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -21.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -21.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 23.000 29.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 4.464.000 37.000 31.000 32.000 187.000
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 0 0
Finans 4.464.000 35.000 27.000 32.000 187.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.446.000 44.000 42.000 13.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.011.000 2.549.000 2.601.000 1.029.000 999.000
Sum anleggsmidler 7.011.000 2.549.000 2.601.000 1.029.000 999.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 141.000 45.000 366.000 414.000
Sum omløpsmidler 123.000 141.000 45.000 366.000 414.000
Sum eiendeler 7.134.000 2.690.000 2.646.000 1.395.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 5.822.000 1.376.000 1.332.000 1.290.000 1.277.000
Sum egenkapital 5.922.000 1.476.000 1.432.000 1.390.000 1.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 10.000 14.000 13.000 4.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 1.214.000 1.214.000 5.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 7.133.000 2.690.000 2.646.000 1.395.000 1.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.088.000 -1.073.000 -1.169.000 361.000 378.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 73.2 11.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 73.2 11.6
Soliditet 8 54.9 54.1 99.6 97.5
Resultatgrad 76.7 5
Rentedekningsgrad 11.5 7.3
Gjeldsgrad 0.2 0.8 0.8 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 62.5 2.2 2.3 1.3 12.5
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex