Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
TF-Transport
Juridisk navn:  Transport-Formidlingen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22907500
Postboks 10 Haugenstua Østre Aker vei 255 Fax: 22305910
0951 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933644154
Aksjekapital: 21.909.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/4/1962 1
Foretakstype: SA
Revisor: Moore Da
Utvikling:
Omsetning  
  
8.06%
Resultat  
  
119.27%
Egenkapital  
  
8.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 482.827.000 446.794.000 397.705.000 435.806.000 439.034.000
Resultat: 2.708.000 1.235.000 1.734.000 2.426.000 1.108.000
Egenkapital: 24.658.000 22.724.000 22.089.000 20.970.000 20.985.000
Regnskap for  TF-Transport
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 482.827.000 446.794.000 397.705.000 435.806.000 439.034.000
Driftskostnader -481.966.000 -447.318.000 -396.477.000 -432.802.000 -438.302.000
Driftsresultat 862.000 -523.000 1.229.000 3.004.000 732.000
Finansinntekter 2.080.000 2.138.000 1.155.000 102.000 1.235.000
Finanskostnader -233.000 -379.000 -650.000 -679.000 -859.000
Finans 1.847.000 1.759.000 505.000 -577.000 376.000
Resultat før skatt 2.708.000 1.235.000 1.734.000 2.426.000 1.108.000
Skattekostnad -433.000 -197.000 -298.000 -696.000 -366.000
Årsresultat 2.275.000 1.039.000 1.436.000 1.730.000 743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.426.000 25.436.000 25.795.000 36.401.000 36.008.000
Sum omløpsmidler 70.592.000 61.712.000 57.237.000 52.278.000 55.427.000
Sum eiendeler 95.018.000 87.148.000 83.032.000 88.679.000 91.435.000
Sum opptjent egenkapital 2.750.000 1.475.000 1.436.000 0 -222.000
Sum egenkapital 24.658.000 22.724.000 22.089.000 20.970.000 20.985.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.065.000 14.202.000
Sum kortsiktig gjeld 70.359.000 64.424.000 60.943.000 53.645.000 56.249.000
Sum gjeld og egenkapital 95.018.000 87.148.000 83.032.000 88.680.000 91.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.136.000 409.084.000 368.538.000 383.658.000 416.783.000
Andre inntekter 38.691.000 37.711.000 29.168.000 52.148.000 22.252.000
Driftsinntekter 482.827.000 446.794.000 397.705.000 435.806.000 439.034.000
Varekostnad -450.195.000 -415.942.000 -367.875.000 -405.950.000 -407.328.000
Lønninger -19.825.000 -18.457.000 -18.117.000 -17.198.000 -18.594.000
Avskrivning -700.000 -525.000 -417.000 -671.000 -543.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.246.000 -12.394.000 -10.068.000 -8.983.000 -11.837.000
Driftskostnader -481.966.000 -447.318.000 -396.477.000 -432.802.000 -438.302.000
Driftsresultat 862.000 -523.000 1.229.000 3.004.000 732.000
Finansinntekter 2.080.000 2.138.000 1.155.000 102.000 1.235.000
Finanskostnader -233.000 -379.000 -650.000 -679.000 -859.000
Finans 1.847.000 1.759.000 505.000 -577.000 376.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.508.000 0
Årsresultat 2.275.000 1.039.000 1.436.000 1.730.000 743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 748.000 399.000 515.000 159.000 277.000
Fast eiendom 0 0 0 11.086.000 11.447.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.237.000 1.521.000 1.688.000 1.736.000 886.000
Sum varige driftsmidler 1.237.000 1.521.000 1.688.000 12.822.000 12.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.441.000 23.516.000 23.592.000 23.420.000 23.399.000
Sum anleggsmidler 24.426.000 25.436.000 25.795.000 36.401.000 36.008.000
Varebeholdning 142.000 215.000 264.000 251.000 235.000
Kundefordringer 61.897.000 52.746.000 50.475.000 45.304.000 48.077.000
Andre fordringer 4.693.000 4.815.000 3.202.000 1.710.000 1.617.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.360.000 2.285.000 2.296.000 3.525.000 3.510.000
Sum omløpsmidler 70.592.000 61.712.000 57.237.000 52.278.000 55.427.000
Sum eiendeler 95.018.000 87.148.000 83.032.000 88.679.000 91.435.000
Sum opptjent egenkapital 2.750.000 1.475.000 1.436.000 0 -222.000
Sum egenkapital 24.658.000 22.724.000 22.089.000 20.970.000 20.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.056.000 2.976.000 7.875.000 2.894.000 4.804.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.065.000 14.202.000
Leverandørgjeld 8.637.000 7.357.000 7.328.000 6.146.000 7.055.000
Betalbar skatt 471.000 122.000 333.000 613.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 7.112.000 6.724.000 4.685.000 4.711.000 4.595.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.508.000 0
Annen kortsiktig gjeld 49.083.000 46.246.000 40.723.000 39.280.000 39.725.000
Sum kortsiktig gjeld 70.359.000 64.424.000 60.943.000 53.645.000 56.249.000
Sum gjeld og egenkapital 95.018.000 87.148.000 83.032.000 88.680.000 91.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 233.000 -2.712.000 -3.706.000 -1.367.000 -822.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1 1.0
Soliditet 2 26.1 26.6 23.6 23.0
Resultatgrad 0.2 -0.1 0.3 0.7 0.2
Rentedekningsgrad 3.7 -1.4 1.9 4.4 2.3
Gjeldsgrad 2.9 2.8 2.8 3.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.9 2.9 3.5 2.2
Signatur
03.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex