Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transportsentralen AS Indre Østfold
Juridisk navn:  Transportsentralen AS Indre Østfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69846070
Moreneveien 5 Moreneveien 5 Fax: 69846079
1859 Slitu 1859 Slitu
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 932411458
Aksjekapital: 141.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/27/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.51%
Resultat  
  
412.14%
Egenkapital  
  
-21.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 89.417.000 97.733.000 85.946.000 77.537.000 76.678.000
Resultat: 1.434.000 280.000 1.402.000 1.163.000 811.000
Egenkapital: 3.361.000 4.271.000 3.932.000 4.423.000 3.461.000
Regnskap for  Transportsentralen AS Indre Østfold
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 89.417.000 97.733.000 85.946.000 77.537.000 76.678.000
Driftskostnader -87.923.000 -97.385.000 -84.454.000 -76.259.000 -75.751.000
Driftsresultat 1.495.000 348.000 1.492.000 1.278.000 928.000
Finansinntekter 34.000 23.000 28.000 30.000 31.000
Finanskostnader -94.000 -91.000 -119.000 -145.000 -148.000
Finans -60.000 -68.000 -91.000 -115.000 -117.000
Resultat før skatt 1.434.000 280.000 1.402.000 1.163.000 811.000
Skattekostnad -305.000 0 -354.000 -201.000 -227.000
Årsresultat 1.129.000 280.000 1.048.000 962.000 583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.025.000 3.130.000 3.233.000 3.462.000 3.592.000
Sum omløpsmidler 16.165.000 17.594.000 21.067.000 19.046.000 14.945.000
Sum eiendeler 19.190.000 20.724.000 24.300.000 22.508.000 18.537.000
Sum opptjent egenkapital 3.225.000 4.135.000 3.797.000 4.283.000 3.324.000
Sum egenkapital 3.361.000 4.271.000 3.932.000 4.423.000 3.461.000
Sum langsiktig gjeld 2.085.000 2.297.000 2.506.000 2.660.000 2.746.000
Sum kortsiktig gjeld 13.745.000 14.156.000 17.863.000 15.427.000 12.330.000
Sum gjeld og egenkapital 19.191.000 20.724.000 24.301.000 22.510.000 18.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.633.000 96.857.000 85.120.000 76.895.000 76.085.000
Andre inntekter 784.000 876.000 826.000 642.000 593.000
Driftsinntekter 89.417.000 97.733.000 85.946.000 77.537.000 76.678.000
Varekostnad -84.068.000 -91.435.000 -80.731.000 -72.808.000 -71.950.000
Lønninger -2.679.000 -2.611.000 -2.678.000 -2.402.000 -2.423.000
Avskrivning -218.000 -215.000 -229.000 -221.000 -291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -958.000 -3.124.000 -816.000 -828.000 -1.087.000
Driftskostnader -87.923.000 -97.385.000 -84.454.000 -76.259.000 -75.751.000
Driftsresultat 1.495.000 348.000 1.492.000 1.278.000 928.000
Finansinntekter 34.000 23.000 28.000 30.000 31.000
Finanskostnader -94.000 -91.000 -119.000 -145.000 -148.000
Finans -60.000 -68.000 -91.000 -115.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.040.000 0 -1.350.000 0 0
Årsresultat 1.129.000 280.000 1.048.000 962.000 583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.838.000 3.011.000 3.183.000 3.355.000 3.476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 187.000 120.000 51.000 107.000 116.000
Sum varige driftsmidler 3.025.000 3.130.000 3.233.000 3.462.000 3.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.025.000 3.130.000 3.233.000 3.462.000 3.592.000
Varebeholdning 74.000 88.000 88.000 85.000 79.000
Kundefordringer 7.938.000 7.852.000 14.013.000 10.860.000 7.492.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.152.000 9.654.000 6.966.000 8.101.000 7.375.000
Sum omløpsmidler 16.165.000 17.594.000 21.067.000 19.046.000 14.945.000
Sum eiendeler 19.190.000 20.724.000 24.300.000 22.508.000 18.537.000
Sum opptjent egenkapital 3.225.000 4.135.000 3.797.000 4.283.000 3.324.000
Sum egenkapital 3.361.000 4.271.000 3.932.000 4.423.000 3.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.085.000 2.297.000 2.506.000 2.660.000 2.746.000
Leverandørgjeld 12.856.000 13.548.000 16.847.000 14.675.000 11.500.000
Betalbar skatt 305.000 0 357.000 204.000 228.000
Skyldig offentlige avgifter 287.000 318.000 358.000 268.000 324.000
Utbytte -2.040.000 0 -1.350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 290.000 302.000 280.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 13.745.000 14.156.000 17.863.000 15.427.000 12.330.000
Sum gjeld og egenkapital 19.191.000 20.724.000 24.301.000 22.510.000 18.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.420.000 3.438.000 3.204.000 3.619.000 2.615.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Soliditet 17.5 20.6 16.2 19.6 18.7
Resultatgrad 1.7 0.4 1.7 1.6 1.2
Rentedekningsgrad 15.9 3.8 12.5 8.8 6.5
Gjeldsgrad 4.7 3.9 5.2 4.1 4.4
Total kapitalrentabilitet 8 1.8 6.3 5.8 5.2
Signatur
07.09.2020
STYRETS FORMANN OG NESTFORMANN.
Prokurister
07.09.2020
PROKURA
ØVERLAND FREDDY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex