Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transportsentralen Svanco AS
Juridisk navn:  Transportsentralen Svanco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55115150
Fleslandsvegen 203 Fleslandsvegen 203 Fax: 55115151
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 859348122
Aksjekapital: 162.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/10/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.25%
Resultat  
  
-124.06%
Egenkapital  
  
-8.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 61.292.000 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000
Resultat: -294.000 1.222.000 224.000 -647.000 625.000
Egenkapital: 3.127.000 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000
Regnskap for  Transportsentralen Svanco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 61.292.000 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000
Driftskostnader -61.592.000 -69.448.000 -63.203.000 -57.442.000 -64.092.000
Driftsresultat -300.000 1.210.000 219.000 -652.000 603.000
Finansinntekter 21.000 17.000 23.000 23.000 32.000
Finanskostnader -14.000 -5.000 -18.000 -18.000 -11.000
Finans 7.000 12.000 5.000 5.000 21.000
Resultat før skatt -294.000 1.222.000 224.000 -647.000 625.000
Skattekostnad 15.000 -288.000 -59.000 150.000 -171.000
Årsresultat -279.000 934.000 164.000 -497.000 454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.133.000 417.000 472.000 341.000
Sum omløpsmidler 12.543.000 10.806.000 9.009.000 8.433.000 8.938.000
Sum eiendeler 13.989.000 11.939.000 9.426.000 8.905.000 9.279.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 3.263.000 2.329.000 2.296.000 2.792.000
Sum egenkapital 3.127.000 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 184.000 230.000 288.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 10.756.000 8.350.000 6.724.000 6.160.000 5.981.000
Sum gjeld og egenkapital 13.989.000 11.940.000 9.426.000 8.906.000 9.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.893.000 69.802.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000
Andre inntekter 399.000 856.000 0 0 0
Driftsinntekter 61.292.000 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000
Varekostnad -47.506.000 -58.581.000 -54.382.000 -50.825.000 -57.260.000
Lønninger -5.525.000 -4.682.000 -3.893.000 -2.972.000 -3.108.000
Avskrivning -108.000 -70.000 -65.000 -54.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.453.000 -6.115.000 -4.863.000 -3.591.000 -3.715.000
Driftskostnader -61.592.000 -69.448.000 -63.203.000 -57.442.000 -64.092.000
Driftsresultat -300.000 1.210.000 219.000 -652.000 603.000
Finansinntekter 21.000 17.000 23.000 23.000 32.000
Finanskostnader -14.000 -5.000 -18.000 -18.000 -11.000
Finans 7.000 12.000 5.000 5.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -279.000 934.000 164.000 -497.000 454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 104.000 164.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 498.000 313.000 309.000 328.000
Sum varige driftsmidler 540.000 498.000 313.000 309.000 328.000
Sum finansielle anleggsmidler 907.000 636.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.446.000 1.133.000 417.000 472.000 341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.833.000 9.790.000 6.671.000 6.029.000 5.897.000
Andre fordringer 767.000 414.000 505.000 304.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 943.000 602.000 1.833.000 2.100.000 2.753.000
Sum omløpsmidler 12.543.000 10.806.000 9.009.000 8.433.000 8.938.000
Sum eiendeler 13.989.000 11.939.000 9.426.000 8.905.000 9.279.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 3.263.000 2.329.000 2.296.000 2.792.000
Sum egenkapital 3.127.000 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.005.000 1.715.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 184.000 230.000 288.000 345.000
Leverandørgjeld 6.284.000 5.659.000 5.779.000 5.521.000 5.266.000
Betalbar skatt 0 169.000 0 0 153.000
Skyldig offentlige avgifter 517.000 392.000 562.000 360.000 257.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.949.000 415.000 384.000 278.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 10.756.000 8.350.000 6.724.000 6.160.000 5.981.000
Sum gjeld og egenkapital 13.989.000 11.940.000 9.426.000 8.906.000 9.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.787.000 2.456.000 2.285.000 2.273.000 2.957.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
Soliditet 22.4 28.5 26.2 27.6 31.8
Resultatgrad -0.5 1.7 0.3 -1.1 0.9
Rentedekningsgrad -21.4 2 12.2 -36.2 57.7
Gjeldsgrad 3.5 2.5 2.8 2.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 10.3 2.6 -7.1 6.8
Signatur
28.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
28.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex