Transportutstyr AS
Juridisk navn:  Transportutstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63871080
Postboks 213 Industriv 11 Fax: 63874030
2021 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 941181120
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/31/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Jessheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.38%
Resultat  
  
10.61%
Egenkapital  
  
5.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 47.489.000 46.843.000 41.847.000 43.054.000 43.607.000
Resultat: 7.488.000 6.770.000 5.226.000 5.971.000 6.257.000
Egenkapital: 13.562.000 12.876.000 12.808.000 13.002.000 12.649.000
Regnskap for  Transportutstyr AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 47.489.000 46.843.000 41.847.000 43.054.000 43.607.000
Driftskostnader -40.041.000 -40.099.000 -36.712.000 -37.213.000 -37.560.000
Driftsresultat 7.448.000 6.744.000 5.136.000 5.840.000 6.046.000
Finansinntekter 42.000 30.000 95.000 131.000 212.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 0 -1.000
Finans 41.000 26.000 90.000 131.000 211.000
Resultat før skatt 7.488.000 6.770.000 5.226.000 5.971.000 6.257.000
Skattekostnad -1.803.000 -1.701.000 -1.420.000 -1.617.000 -1.767.000
Årsresultat 5.686.000 5.068.000 3.806.000 4.353.000 4.490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 214.000 265.000 227.000 270.000
Sum omløpsmidler 30.452.000 27.353.000 23.586.000 24.721.000 24.646.000
Sum eiendeler 30.720.000 27.567.000 23.851.000 24.948.000 24.916.000
Sum opptjent egenkapital 11.562.000 10.876.000 10.808.000 11.002.000 10.649.000
Sum egenkapital 13.562.000 12.876.000 12.808.000 13.002.000 12.649.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.158.000 14.691.000 11.043.000 11.945.000 12.267.000
Sum gjeld og egenkapital 30.720.000 27.567.000 23.851.000 24.947.000 24.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.489.000 46.843.000 41.847.000 43.054.000 43.607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 47.489.000 46.843.000 41.847.000 43.054.000 43.607.000
Varekostnad -25.852.000 -26.924.000 -23.836.000 -24.975.000 -25.329.000
Lønninger -9.557.000 -8.457.000 -7.633.000 -7.778.000 -7.694.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -33.000 -91.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.592.000 -4.678.000 -5.210.000 -4.369.000 -4.447.000
Driftskostnader -40.041.000 -40.099.000 -36.712.000 -37.213.000 -37.560.000
Driftsresultat 7.448.000 6.744.000 5.136.000 5.840.000 6.046.000
Finansinntekter 42.000 30.000 95.000 131.000 212.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 0 -1.000
Finans 41.000 26.000 90.000 131.000 211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 5.686.000 5.068.000 3.806.000 4.353.000 4.490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 74.000 85.000 109.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 83.000 93.000 0 0
Driftsløsøre 27.000 57.000 88.000 118.000 168.000
Sum varige driftsmidler 100.000 140.000 180.000 118.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 268.000 214.000 265.000 227.000 270.000
Varebeholdning 9.527.000 9.260.000 11.245.000 10.785.000 9.400.000
Kundefordringer 4.861.000 5.863.000 4.104.000 5.778.000 4.528.000
Andre fordringer 739.000 601.000 637.000 395.000 733.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.325.000 11.629.000 7.600.000 7.763.000 9.985.000
Sum omløpsmidler 30.452.000 27.353.000 23.586.000 24.721.000 24.646.000
Sum eiendeler 30.720.000 27.567.000 23.851.000 24.948.000 24.916.000
Sum opptjent egenkapital 11.562.000 10.876.000 10.808.000 11.002.000 10.649.000
Sum egenkapital 13.562.000 12.876.000 12.808.000 13.002.000 12.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.116.000 2.932.000 2.340.000 3.018.000 2.007.000
Betalbar skatt 1.787.000 1.691.000 1.396.000 1.624.000 1.767.000
Skyldig offentlige avgifter 2.293.000 1.423.000 1.056.000 1.076.000 1.237.000
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.961.000 3.645.000 2.251.000 2.227.000 3.257.000
Sum kortsiktig gjeld 17.158.000 14.691.000 11.043.000 11.945.000 12.267.000
Sum gjeld og egenkapital 30.720.000 27.567.000 23.851.000 24.947.000 24.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.294.000 12.662.000 12.543.000 12.776.000 12.379.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Soliditet 44.1 46.7 53.7 52.1 50.8
Resultatgrad 15.7 14.4 12.3 13.6 13.9
Rentedekningsgrad 7 1 1046.2 6258.0
Gjeldsgrad 1.3 1.1 0.9 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 24.4 24.6 21.9 23.9 25.1
Signatur
20.10.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex