Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trappemontøren As
Juridisk navn:  Trappemontøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93095877
Kvasnesvegen 166 Kvasnesvegen 166 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 999598099
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.84%
Resultat  
  
-181.97%
Egenkapital  
  
-123.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.621.000 1.926.000 1.904.000 1.889.000 1.952.000
Resultat: -200.000 244.000 -169.000 26.000 258.000
Egenkapital: -30.000 128.000 -56.000 73.000 54.000
Regnskap for  Trappemontøren As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.621.000 1.926.000 1.904.000 1.889.000 1.952.000
Driftskostnader -1.822.000 -1.682.000 -2.074.000 -1.864.000 -1.692.000
Driftsresultat -201.000 243.000 -170.000 26.000 259.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt -200.000 244.000 -169.000 26.000 258.000
Skattekostnad 43.000 -60.000 40.000 -8.000 -70.000
Årsresultat -158.000 184.000 -129.000 19.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 47.000 75.000 222.000 309.000
Sum omløpsmidler 237.000 535.000 252.000 305.000 461.000
Sum eiendeler 312.000 582.000 327.000 527.000 770.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 94.000 -90.000 39.000 9.000
Sum egenkapital -30.000 128.000 -56.000 73.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 90.000
Sum kortsiktig gjeld 342.000 454.000 383.000 454.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 582.000 327.000 527.000 769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.621.000 1.926.000 1.904.000 1.889.000 1.952.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.621.000 1.926.000 1.904.000 1.889.000 1.952.000
Varekostnad 0 -4.000 0 -1.000 -1.000
Lønninger -1.509.000 -1.392.000 -1.616.000 -1.540.000 -1.343.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -91.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 -172.000 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -271.000 -271.000 -232.000 -258.000
Driftskostnader -1.822.000 -1.682.000 -2.074.000 -1.864.000 -1.692.000
Driftsresultat -201.000 243.000 -170.000 26.000 259.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -230.000
Årsresultat -158.000 184.000 -129.000 19.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 31.000 45.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 16.000 31.000 218.000 309.000
Sum varige driftsmidler 1.000 16.000 31.000 218.000 309.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 47.000 75.000 222.000 309.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 53.000 30.000 45.000 75.000
Andre fordringer 8.000 8.000 40.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 474.000 182.000 254.000 380.000
Sum omløpsmidler 237.000 535.000 252.000 305.000 461.000
Sum eiendeler 312.000 582.000 327.000 527.000 770.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 94.000 -90.000 39.000 9.000
Sum egenkapital -30.000 128.000 -56.000 73.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 90.000
Leverandørgjeld 11.000 5.000 16.000 4.000 11.000
Betalbar skatt 0 46.000 0 16.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 257.000 219.000 271.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 -230.000
Annen kortsiktig gjeld 159.000 145.000 148.000 163.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 342.000 454.000 383.000 454.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 582.000 327.000 527.000 769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 81.000 -131.000 -149.000 -164.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 0.7 0.7 0.8
Soliditet -9.6 2 -17.1 13.9 7.0
Resultatgrad -12.4 12.6 -8.9 1.4 13.3
Rentedekningsgrad 86.7
Gjeldsgrad -11.4 3.5 -6.8 6.2 13.2
Total kapitalrentabilitet -64.4 41.8 -51.7 5.1 33.8
Signatur
22.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex