Travel And Learn AS
Juridisk navn:  Travel And Learn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47896060
Strandveien 32 Strandveien 32 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 994490443
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/31/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Riktigregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.44%
Resultat  
  
4066.67%
Egenkapital  
  
192.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.958.000 6.476.000 5.948.000 6.222.000 5.546.000
Resultat: 125.000 3.000 50.000 -80.000 -69.000
Egenkapital: 60.000 -65.000 -67.000 -117.000 -37.000
Regnskap for  Travel And Learn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.958.000 6.476.000 5.948.000 6.222.000 5.546.000
Driftskostnader -6.834.000 -6.479.000 -5.898.000 -6.303.000 -5.617.000
Driftsresultat 124.000 -4.000 50.000 -82.000 -70.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 7.000 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 125.000 3.000 50.000 -80.000 -69.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 3.000 50.000 -80.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.331.000 1.918.000 1.442.000 1.321.000 863.000
Sum eiendeler 1.334.000 1.921.000 1.445.000 1.324.000 866.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -265.000 -267.000 -317.000 -237.000
Sum egenkapital 60.000 -65.000 -67.000 -117.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 1.986.000 1.512.000 1.442.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.334.000 1.921.000 1.445.000 1.325.000 867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.958.000 6.476.000 5.948.000 6.222.000 5.546.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.958.000 6.476.000 5.948.000 6.222.000 5.546.000
Varekostnad -5.930.000 -5.599.000 -5.003.000 -5.354.000 -4.622.000
Lønninger -423.000 -346.000 -391.000 -487.000 -435.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -534.000 -504.000 -462.000 -560.000
Driftskostnader -6.834.000 -6.479.000 -5.898.000 -6.303.000 -5.617.000
Driftsresultat 124.000 -4.000 50.000 -82.000 -70.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 7.000 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 3.000 50.000 -80.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 216.000 247.000 297.000 165.000
Andre fordringer 885.000 1.001.000 1.100.000 531.000 608.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 700.000 95.000 493.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.331.000 1.918.000 1.442.000 1.321.000 863.000
Sum eiendeler 1.334.000 1.921.000 1.445.000 1.324.000 866.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -265.000 -267.000 -317.000 -237.000
Sum egenkapital 60.000 -65.000 -67.000 -117.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 103.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 9.000 19.000 51.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.265.000 1.977.000 1.390.000 1.391.000 883.000
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 1.986.000 1.512.000 1.442.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.334.000 1.921.000 1.445.000 1.325.000 867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 -68.000 -70.000 -121.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.0
Soliditet 4.5 -3.4 -4.6 -8.8 -4.3
Resultatgrad 1.8 -0.1 0.8 -1.3 -1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 21.2 -30.6 -22.6 -12.3 -24.4
Total kapitalrentabilitet 9.4 0.2 3.5 -6.1 -7.8
Signatur
20.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex