Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trebygg V/byggmester Alfred Lervåg As
Juridisk navn:  Trebygg V/byggmester Alfred Lervåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190952
Krikane 5 Krikane 5 Fax: 70190952
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989501348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.2%
Resultat  
  
103.28%
Egenkapital  
  
-10.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.393.000 5.061.000 4.883.000 4.723.000 4.339.000
Resultat: 248.000 122.000 629.000 609.000 685.000
Egenkapital: 1.912.000 2.128.000 2.008.000 1.828.000 1.681.000
Regnskap for  Trebygg V/byggmester Alfred Lervåg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.393.000 5.061.000 4.883.000 4.723.000 4.339.000
Driftskostnader -4.117.000 -5.001.000 -4.289.000 -4.134.000 -3.676.000
Driftsresultat 276.000 59.000 594.000 589.000 663.000
Finansinntekter -28.000 63.000 35.000 20.000 22.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans -28.000 62.000 35.000 20.000 21.000
Resultat før skatt 248.000 122.000 629.000 609.000 685.000
Skattekostnad -64.000 -2.000 -149.000 -161.000 -185.000
Årsresultat 184.000 120.000 480.000 447.000 500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 171.000 269.000 201.000 269.000 109.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.556.000 3.081.000 2.797.000 2.862.000
Sum eiendeler 3.080.000 2.825.000 3.282.000 3.066.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.812.000 2.028.000 1.908.000 1.728.000 1.581.000
Sum egenkapital 1.912.000 2.128.000 2.008.000 1.828.000 1.681.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 17.000 37.000 49.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 680.000 1.237.000 1.189.000 1.235.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 2.825.000 3.282.000 3.066.000 2.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.393.000 5.061.000 4.883.000 4.723.000 4.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0 250.000
Driftsinntekter 4.393.000 5.061.000 4.883.000 4.723.000 4.339.000
Varekostnad -939.000 -1.765.000 -1.125.000 -1.042.000 -868.000
Lønninger -2.645.000 -2.710.000 -2.699.000 -2.586.000 -2.309.000
Avskrivning -97.000 -79.000 -68.000 -76.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -447.000 -397.000 -430.000 -475.000
Driftskostnader -4.117.000 -5.001.000 -4.289.000 -4.134.000 -3.676.000
Driftsresultat 276.000 59.000 594.000 589.000 663.000
Finansinntekter -28.000 63.000 35.000 20.000 22.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans -28.000 62.000 35.000 20.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -300.000 -300.000 -400.000
Årsresultat 184.000 120.000 480.000 447.000 500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 171.000 269.000 201.000 269.000 109.000
Sum varige driftsmidler 171.000 269.000 201.000 269.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 171.000 269.000 201.000 269.000 109.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 592.000 105.000 808.000 867.000 660.000
Andre fordringer 11.000 0 12.000 15.000 0
Sum investeringer 759.000 790.000 730.000 699.000 0
Kasse, bank 1.548.000 1.661.000 1.531.000 1.216.000 2.202.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.556.000 3.081.000 2.797.000 2.862.000
Sum eiendeler 3.080.000 2.825.000 3.282.000 3.066.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.812.000 2.028.000 1.908.000 1.728.000 1.581.000
Sum egenkapital 1.912.000 2.128.000 2.008.000 1.828.000 1.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 17.000 37.000 49.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 17.000 37.000 49.000 56.000
Leverandørgjeld 57.000 99.000 66.000 79.000 78.000
Betalbar skatt 78.000 22.000 161.000 168.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 380.000 301.000 456.000 387.000 408.000
Utbytte -400.000 0 -300.000 -300.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 251.000 259.000 253.000 254.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 680.000 1.237.000 1.189.000 1.235.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 2.825.000 3.282.000 3.066.000 2.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.743.000 1.876.000 1.844.000 1.608.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.8 2.5 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.5 3.8 2.5 2.4 2.4
Soliditet 62.1 75.3 61.2 59.6 56.6
Resultatgrad 6.3 1.2 12.2 12.5 15.3
Rentedekningsgrad 5 685.0
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 8 4.3 19.2 19.9 23.0
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex