Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treimpregneringen Eiendom AS
Juridisk navn:  Treimpregneringen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62584440
C/O Arnt Lindstad Torggata 135B Linjevegen 47 Fax: 62584158
2317 Hamar 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Hedmark Stange
Org.nr: 912536106
Aksjekapital: 695.457 NOK
Etableringsdato: 4/12/1935
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Børstad Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.62%
Resultat  
  
241.86%
Egenkapital  
  
13.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 204.000 195.000 190.000 186.000 183.000
Resultat: 147.000 43.000 75.000 79.000 74.000
Egenkapital: 2.076.000 1.831.000 1.789.000 2.283.000 2.205.000
Regnskap for  Treimpregneringen Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 204.000 195.000 190.000 186.000 183.000
Driftskostnader -58.000 -155.000 -124.000 -117.000 -114.000
Driftsresultat 146.000 39.000 66.000 69.000 68.000
Finansinntekter 1.000 3.000 9.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 9.000 10.000 6.000
Resultat før skatt 147.000 43.000 75.000 79.000 74.000
Skattekostnad 52.000 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 43.000 75.000 79.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 383.000 268.000 697.000 630.000 551.000
Sum eiendeler 2.153.000 1.986.000 2.415.000 2.348.000 2.269.000
Sum opptjent egenkapital 1.380.000 1.136.000 1.093.000 1.587.000 1.508.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.831.000 1.789.000 2.283.000 2.205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 154.000 626.000 65.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.985.000 2.414.000 2.348.000 2.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 204.000 195.000 190.000 186.000 183.000
Driftsinntekter 204.000 195.000 190.000 186.000 183.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -65.000 -72.000 -64.000 -59.000 -61.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 7.000 -83.000 -60.000 -58.000 -53.000
Driftskostnader -58.000 -155.000 -124.000 -117.000 -114.000
Driftsresultat 146.000 39.000 66.000 69.000 68.000
Finansinntekter 1.000 3.000 9.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 9.000 10.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -569.000 0 0
Årsresultat 199.000 43.000 75.000 79.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 255.000 195.000 190.000 186.000 363.000
Andre fordringer 7.000 0 0 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 73.000 506.000 436.000 181.000
Sum omløpsmidler 383.000 268.000 697.000 630.000 551.000
Sum eiendeler 2.153.000 1.986.000 2.415.000 2.348.000 2.269.000
Sum opptjent egenkapital 1.380.000 1.136.000 1.093.000 1.587.000 1.508.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.831.000 1.789.000 2.283.000 2.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 9.000 0 8.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 8.000 7.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 -569.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 137.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 154.000 626.000 65.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.985.000 2.414.000 2.348.000 2.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 114.000 71.000 565.000 486.000
Likviditetsgrad 1 5 1.7 1.1 9.7 8.5
Likviditetsgrad 2 5 1.7 1.2 9.7 8.5
Soliditet 96.4 92.2 74.1 97.2 97.1
Resultatgrad 71.6 2 34.7 37.1 37.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 2.1 3.1 3.4 3.3
Signatur
10.10.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex