Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treklame As
Juridisk navn:  Treklame As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92203300
Sørkedalsveien 5C Sørkedalsveien 5C Fax:
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915744109
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norvista Holding As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Egenkapital: 30.000 30.000 -1.000 5.000 10.000
Regnskap for  Treklame As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 11.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -31.000 -25.000 -20.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 -1.000 5.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 0 6.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Driftskostnader 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 -5.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 11.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -31.000 -25.000 -20.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 -1.000 5.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 0 6.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 -1.000 5.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0 6 11.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 6 11.1
Soliditet 1 1 83.3 90.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 -83.3 -181.8
Signatur
21.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex