Trend Holding As
Juridisk navn:  Trend Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smievegen 20 Smievegen 20 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 919138580
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
60.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 181.000 0
Egenkapital: 485.000 303.000
Regnskap for  Trend Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -19.000 0
Driftsresultat -19.000 0
Finansinntekter 200.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 200.000 0
Resultat før skatt 181.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 181.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 900.000 900.000
Sum omløpsmidler 205.000 3.000
Sum eiendeler 1.105.000 903.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 0
Sum egenkapital 485.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 470.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.104.000 903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.000 0
Driftskostnader -19.000 0
Driftsresultat -19.000 0
Finansinntekter 200.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 200.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 181.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 900.000 900.000
Sum anleggsmidler 900.000 900.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 3.000
Sum omløpsmidler 205.000 3.000
Sum eiendeler 1.105.000 903.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 0
Sum egenkapital 485.000 303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 470.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.104.000 903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -265.000 -597.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0
Soliditet 43.9 33.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2
Total kapitalrentabilitet 16.4 0
Signatur
16.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex