Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treskjærerverkstedet As
Juridisk navn:  Treskjærerverkstedet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Baksidevegen 261 Baksidevegen 261 Fax:
2682 Lalm 2682 Lalm
Fylke: Kommune:
Oppland Vågå
Org.nr: 916293585
Aksjekapital: 36.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/15/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.03%
Resultat  
  
135.29%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.757.000 1.195.000 1.012.000 81.000
Resultat: 36.000 -102.000 -90.000 -6.000
Egenkapital: 81.000 81.000 40.000 30.000
Regnskap for  Treskjærerverkstedet As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.757.000 1.195.000 1.012.000 81.000
Driftskostnader -1.716.000 -1.291.000 -1.101.000 -88.000
Driftsresultat 40.000 -95.000 -90.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 0 0
Finans -5.000 -7.000 0 0
Resultat før skatt 36.000 -102.000 -90.000 -6.000
Skattekostnad 0 -14.000 0 0
Årsresultat 36.000 41.000 10.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 38.000 0
Sum omløpsmidler 459.000 459.000 371.000 78.000
Sum eiendeler 511.000 511.000 409.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 45.000 4.000 -6.000
Sum egenkapital 81.000 81.000 40.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 430.000 430.000 369.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 511.000 409.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.630.000 1.195.000 731.000 81.000
Andre inntekter 127.000 0 280.000 0
Driftsinntekter 1.757.000 1.195.000 1.012.000 81.000
Varekostnad 0 -79.000 -104.000 -24.000
Lønninger -1.443.000 -1.065.000 -831.000 -47.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -190.000 -166.000 -17.000
Driftskostnader -1.716.000 -1.291.000 -1.101.000 -88.000
Driftsresultat 40.000 -95.000 -90.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 0 0
Finans -5.000 -7.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 41.000 10.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 30.000 30.000 0
Driftsløsøre 52.000 23.000 9.000 0
Sum varige driftsmidler 52.000 52.000 38.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 38.000 0
Varebeholdning 43.000 43.000 0 0
Kundefordringer 61.000 61.000 154.000 30.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 356.000 217.000 48.000
Sum omløpsmidler 459.000 459.000 371.000 78.000
Sum eiendeler 511.000 511.000 409.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 45.000 4.000 -6.000
Sum egenkapital 81.000 81.000 40.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 8.000 9.000 -3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 177.000 169.000 145.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 250.000 225.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 430.000 369.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 511.000 409.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 29.000 2.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.7
Soliditet 15.9 15.9 9.8 38.5
Resultatgrad 2.3 -7.9 -8.9 -7.4
Rentedekningsgrad 8 -13.6
Gjeldsgrad 5.3 5.3 9.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 -18.6 -7.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex