Tresto Invest As
Juridisk navn:  Tresto Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Espen Engevik Bjørndalsbrotet 36 C/O Espen Engevik Bjørndalsbrotet 36 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912253635
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -3.000 -2.003.000 -4.000 -3.000
Egenkapital: 575.000 578.000 581.000 2.584.000 2.588.000
Regnskap for  Tresto Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000.000 0 0
Finans 0 0 -2.000.000 0 0
Resultat før skatt -3.000 -3.000 -2.003.000 -4.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -2.003.000 -4.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000
Sum omløpsmidler 78.000 78.000 81.000 85.000 88.000
Sum eiendeler 578.000 578.000 581.000 2.585.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital -2.016.000 -2.013.000 -2.010.000 -7.000 -3.000
Sum egenkapital 575.000 578.000 581.000 2.584.000 2.588.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 578.000 578.000 581.000 2.585.000 2.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000.000 0 0
Finans 0 0 -2.000.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -2.003.000 -4.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 78.000 81.000 85.000 88.000
Sum omløpsmidler 78.000 78.000 81.000 85.000 88.000
Sum eiendeler 578.000 578.000 581.000 2.585.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital -2.016.000 -2.013.000 -2.010.000 -7.000 -3.000
Sum egenkapital 575.000 578.000 581.000 2.584.000 2.588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 578.000 578.000 581.000 2.585.000 2.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 78.000 81.000 84.000 88.000
Likviditetsgrad 1 2 85.0
Likviditetsgrad 2 2 0 0 85.1 0.0
Soliditet 99.5 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.5 -0.5 -0.2 -0.1
Signatur
22.01.2019
Prokurister
22.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex