Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tretinden AS
Juridisk navn:  Tretinden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76111950
c/o Advokatene Enoksen & Steiro AS Postboks 53 Rådhusgata 2 Fax: 76111960
8401 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 993356476
Aksjekapital: 235.500 NOK
Etableringsdato: 9/5/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.42%
Resultat  
  
-19.92%
Egenkapital  
  
10.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 496.000 475.000 456.000 356.000 190.000
Resultat: 201.000 251.000 216.000 190.000 83.000
Egenkapital: 1.946.000 1.763.000 1.548.000 1.361.000 1.187.000
Regnskap for  Tretinden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 496.000 475.000 456.000 356.000 190.000
Driftskostnader -226.000 -118.000 -143.000 -101.000 -100.000
Driftsresultat 270.000 357.000 314.000 255.000 90.000
Finansinntekter 120.000 96.000 96.000 98.000 97.000
Finanskostnader -189.000 -201.000 -193.000 -163.000 -104.000
Finans -69.000 -105.000 -97.000 -65.000 -7.000
Resultat før skatt 201.000 251.000 216.000 190.000 83.000
Skattekostnad -19.000 -36.000 -30.000 -16.000 0
Årsresultat 183.000 215.000 187.000 175.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.161.000 7.122.000 7.122.000 7.122.000 3.599.000
Sum omløpsmidler 42.000 117.000 98.000 58.000 66.000
Sum eiendeler 7.203.000 7.239.000 7.220.000 7.180.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital 1.377.000 1.195.000 980.000 793.000 618.000
Sum egenkapital 1.946.000 1.763.000 1.548.000 1.361.000 1.187.000
Sum langsiktig gjeld 5.208.000 5.430.000 5.620.000 5.777.000 2.479.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 47.000 54.000 43.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 7.203.000 7.240.000 7.222.000 7.181.000 3.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 496.000 475.000 456.000 356.000 190.000
Driftsinntekter 496.000 475.000 456.000 356.000 190.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -118.000 -143.000 -101.000 -89.000
Driftskostnader -226.000 -118.000 -143.000 -101.000 -100.000
Driftsresultat 270.000 357.000 314.000 255.000 90.000
Finansinntekter 120.000 96.000 96.000 98.000 97.000
Finanskostnader -189.000 -201.000 -193.000 -163.000 -104.000
Finans -69.000 -105.000 -97.000 -65.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 215.000 187.000 175.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.593.000 6.554.000 6.554.000 6.554.000 3.031.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.593.000 6.554.000 6.554.000 6.554.000 3.031.000
Sum finansielle anleggsmidler 568.000 568.000 568.000 568.000 568.000
Sum anleggsmidler 7.161.000 7.122.000 7.122.000 7.122.000 3.599.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 17.000 3.000
Andre fordringer 11.000 20.000 9.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 97.000 89.000 37.000 64.000
Sum omløpsmidler 42.000 117.000 98.000 58.000 66.000
Sum eiendeler 7.203.000 7.239.000 7.220.000 7.180.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital 1.377.000 1.195.000 980.000 793.000 618.000
Sum egenkapital 1.946.000 1.763.000 1.548.000 1.361.000 1.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.208.000 5.430.000 5.620.000 5.777.000 2.479.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 36.000 30.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 10.000 24.000 27.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 47.000 54.000 43.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 7.203.000 7.240.000 7.222.000 7.181.000 3.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 70.000 44.000 15.000 65.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.5 1.8 1.3 66.0
Likviditetsgrad 2 0.8 2.5 1.8 1.3 66.1
Soliditet 2 24.4 21.4 1 32.4
Resultatgrad 54.4 75.2 68.9 71.6 47.4
Rentedekningsgrad 1.4 1.8 1.6 1.6 1.8
Gjeldsgrad 2.7 3.1 3.7 4.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.3 5.7 4.9 5.1
Signatur
21.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex