Trias Norway AS
Juridisk navn:  Trias Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69199500
Bringebærhagen 12 Elgefaret 54 Fax: 67158131
1448 Drøbak 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 977053862
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.29%
Resultat  
  
133.33%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 37.000 59.000 120.000 92.000 79.000
Resultat: 2.000 -6.000 24.000 11.000 -1.000
Egenkapital: 118.000 116.000 121.000 100.000 89.000
Regnskap for  Trias Norway AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 37.000 59.000 120.000 92.000 79.000
Driftskostnader -33.000 -64.000 -95.000 -82.000 -80.000
Driftsresultat 4.000 -5.000 25.000 11.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 -6.000 24.000 11.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 0 0
Årsresultat 2.000 -6.000 21.000 11.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Sum eiendeler 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 16.000 21.000 0 -11.000
Sum egenkapital 118.000 116.000 121.000 100.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 20.000 27.000 21.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 59.000 120.000 92.000 79.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.000 59.000 120.000 92.000 79.000
Varekostnad -17.000 -25.000 -57.000 -45.000 -34.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -39.000 -38.000 -37.000 -46.000
Driftskostnader -33.000 -64.000 -95.000 -82.000 -80.000
Driftsresultat 4.000 -5.000 25.000 11.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -6.000 21.000 11.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 43.000 0 0 11.000 0
Kundefordringer 0 21.000 21.000 2.000 0
Andre fordringer 3.000 2.000 0 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 112.000 127.000 103.000 106.000
Sum omløpsmidler 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Sum eiendeler 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 16.000 21.000 0 -11.000
Sum egenkapital 118.000 116.000 121.000 100.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 15.000 2.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 15.000 9.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 6.000 11.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 20.000 27.000 21.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 136.000 148.000 121.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 116.000 121.000 100.000 89.000
Likviditetsgrad 1 15.8 6.8 5.5 5.8 5.0
Likviditetsgrad 2 10.4 6.8 5.5 5.3 5.1
Soliditet 93.7 85.3 81.8 82.6 80.2
Resultatgrad 10.8 -8.5 20.8 12.0 -1.3
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 -3.7 16.9 9.1 -0.9
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex