Trikotasjehuset AS
Juridisk navn:  Trikotasjehuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90988879
Bakkevegen 3 Bakkevegen 3 Fax:
8660 Mosjøen 8660 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 989265962
Aksjekapital: 426.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 303.000 36.000
Resultat: -1.000 0 -2.000 274.000 3.000
Egenkapital: 709.000 709.000 708.000 707.000 500.000
Regnskap for  Trikotasjehuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 303.000 36.000
Driftskostnader -1.000 0 -2.000 -28.000 -23.000
Driftsresultat -1.000 0 -2.000 274.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -9.000
Finans 0 0 0 0 -9.000
Resultat før skatt -1.000 0 -2.000 274.000 3.000
Skattekostnad 0 2.000 2.000 -67.000 -3.000
Årsresultat 0 2.000 1.000 207.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 746.000 746.000 646.000 646.000 1.420.000
Sum omløpsmidler 6.000 7.000 107.000 107.000 1.000
Sum eiendeler 752.000 753.000 753.000 753.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 277.000 275.000 274.000 67.000
Sum egenkapital 709.000 709.000 708.000 707.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 43.000 43.000 45.000 41.000 919.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 752.000 753.000 753.000 753.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 303.000 36.000
Driftsinntekter 0 0 0 303.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -2.000 -28.000 -23.000
Driftskostnader -1.000 0 -2.000 -28.000 -23.000
Driftsresultat -1.000 0 -2.000 274.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -9.000
Finans 0 0 0 0 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.000 1.000 207.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 748.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 748.000
Sum finansielle anleggsmidler 746.000 746.000 646.000 646.000 646.000
Sum anleggsmidler 746.000 746.000 646.000 646.000 1.420.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 106.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 7.000 107.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 6.000 7.000 107.000 107.000 1.000
Sum eiendeler 752.000 753.000 753.000 753.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 277.000 275.000 274.000 67.000
Sum egenkapital 709.000 709.000 708.000 707.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 37.000 39.000 41.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.000 43.000 45.000 41.000 919.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 752.000 753.000 753.000 753.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 7.000 107.000 102.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 21.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 21.4 0.6
Soliditet 94.3 94.3 9 93.9 35.2
Resultatgrad 90.4 36.1
Rentedekningsgrad 1.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 0 -0.3 36.4 0.9
Signatur
26.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex