Trikotasjen Eiendom AS
Juridisk navn:  Trikotasjen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981140
C/O Fredensborg As Stensberggata 27 Ytre Strandvei 1 Fax:
0170 Oslo 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 941554121
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Marius Lille-Mæhlum
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.92%
Resultat  
  
-65.91%
Egenkapital  
  
50.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.068.000 2.538.000 1.156.000 1.099.000 1.057.000
Resultat: 392.000 1.150.000 317.000 451.000 294.000
Egenkapital: 250.000 166.000 102.000 101.000 101.000
Regnskap for  Trikotasjen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.068.000 2.538.000 1.156.000 1.099.000 1.057.000
Driftskostnader -671.000 -1.402.000 -850.000 -665.000 -777.000
Driftsresultat 397.000 1.136.000 305.000 434.000 280.000
Finansinntekter 12.000 14.000 12.000 16.000 14.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -5.000 14.000 12.000 16.000 14.000
Resultat før skatt 392.000 1.150.000 317.000 451.000 294.000
Skattekostnad -86.000 -283.000 -96.000 -134.000 -124.000
Årsresultat 306.000 866.000 221.000 317.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.883.000 1.799.000 5.125.000 5.181.000 5.241.000
Sum omløpsmidler 88.000 1.023.000 385.000 922.000 678.000
Sum eiendeler 1.971.000 2.822.000 5.510.000 6.103.000 5.919.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 66.000 -133.000 -134.000 -134.000
Sum egenkapital 250.000 166.000 102.000 101.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.420.000 5.138.000 5.588.000 5.588.000
Sum kortsiktig gjeld 571.000 1.236.000 271.000 414.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.971.000 2.822.000 5.511.000 6.103.000 5.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.068.000 2.538.000 1.156.000 1.099.000 1.057.000
Driftsinntekter 1.068.000 2.538.000 1.156.000 1.099.000 1.057.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -29.000 0 0 0
Avskrivning 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -1.363.000 -840.000 -655.000 -767.000
Driftskostnader -671.000 -1.402.000 -850.000 -665.000 -777.000
Driftsresultat 397.000 1.136.000 305.000 434.000 280.000
Finansinntekter 12.000 14.000 12.000 16.000 14.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -5.000 14.000 12.000 16.000 14.000
Konsernbidrag -222.000 -802.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -220.000 -317.000 -174.000
Årsresultat 306.000 866.000 221.000 317.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 389.000 413.000 457.000 502.000 551.000
Fast eiendom 1.494.000 1.383.000 4.067.000 4.067.000 4.067.000
Maskiner anlegg 0 0 10.000 21.000 31.000
Driftsløsøre 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum varige driftsmidler 1.494.000 1.387.000 4.081.000 4.091.000 4.102.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 588.000 588.000 588.000
Sum anleggsmidler 1.883.000 1.799.000 5.125.000 5.181.000 5.241.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 1.023.000 385.000 922.000 677.000
Sum omløpsmidler 88.000 1.023.000 385.000 922.000 678.000
Sum eiendeler 1.971.000 2.822.000 5.510.000 6.103.000 5.919.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 66.000 -133.000 -134.000 -134.000
Sum egenkapital 250.000 166.000 102.000 101.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.420.000 5.138.000 5.588.000 5.588.000
Leverandørgjeld 41.000 191.000 0 12.000 0
Betalbar skatt 0 0 51.000 84.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -220.000 -317.000 -174.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 571.000 1.236.000 271.000 414.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.971.000 2.822.000 5.511.000 6.103.000 5.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -483.000 -213.000 114.000 508.000 448.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8 1.4 2.2 2.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 1.4 2.2 3.0
Soliditet 12.7 5.9 1.9 1.7 1.7
Resultatgrad 37.2 44.8 26.4 39.5 26.5
Rentedekningsgrad 23.4
Gjeldsgrad 6.9 1 5 59.4 57.6
Total kapitalrentabilitet 20.8 40.8 5.8 7.4 5.0
Signatur
31.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
24.02.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
INGER JENSEN
JOHNNY JENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex