Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trilagd As
Juridisk navn:  Trilagd As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Hope Rekneskapskontor As Postboks 13 c/o Hope Rekneskapskontor AS Dale Senter Fax:
6961 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 919511605
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -15.000 -5.000
Egenkapital: 3.979.000 3.995.000
Regnskap for  Trilagd As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -15.000 -5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -15.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.015.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.979.000
Sum eiendeler 3.979.000 3.994.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -5.000
Sum egenkapital 3.979.000 3.995.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.979.000 3.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -6.000
Driftskostnader -16.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -15.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.221.000 2.015.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.221.000 2.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 0
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.015.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.358.000 1.979.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 1.979.000
Sum eiendeler 3.979.000 3.994.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -5.000
Sum egenkapital 3.979.000 3.995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.979.000 3.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.358.000 1.979.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.2
Signatur
11.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex