Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trioweb AS
Juridisk navn:  Trioweb AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90411590
Fax: 70024490
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 895238112
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/10/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Svein Arne Myhre
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.75%
Resultat  
  
277.43%
Egenkapital  
  
23.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.305.000 33.380.000 27.691.000 23.311.000 19.847.000
Resultat: 2.408.000 638.000 2.995.000 -464.000 653.000
Egenkapital: 9.785.000 7.930.000 7.449.000 5.206.000 5.557.000
Regnskap for  Trioweb AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.305.000 33.380.000 27.691.000 23.311.000 19.847.000
Driftskostnader -36.879.000 -32.594.000 -24.661.000 -23.702.000 -19.130.000
Driftsresultat 2.425.000 787.000 3.030.000 -391.000 717.000
Finansinntekter 214.000 99.000 76.000 110.000 64.000
Finanskostnader -230.000 -248.000 -112.000 -182.000 -128.000
Finans -16.000 -149.000 -36.000 -72.000 -64.000
Resultat før skatt 2.408.000 638.000 2.995.000 -464.000 653.000
Skattekostnad -554.000 -156.000 -752.000 112.000 -179.000
Årsresultat 1.855.000 482.000 2.243.000 -351.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.045.000 208.000 110.000 185.000 101.000
Sum omløpsmidler 10.917.000 9.870.000 8.646.000 7.256.000 7.607.000
Sum eiendeler 11.962.000 10.078.000 8.756.000 7.441.000 7.708.000
Sum opptjent egenkapital 7.114.000 5.259.000 4.778.000 2.535.000 2.886.000
Sum egenkapital 9.785.000 7.930.000 7.449.000 5.206.000 5.557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.177.000 2.147.000 1.307.000 2.236.000 2.152.000
Sum gjeld og egenkapital 11.962.000 10.077.000 8.756.000 7.442.000 7.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.305.000 33.379.000 27.686.000 23.306.000 19.845.000
Andre inntekter 0 2.000 6.000 5.000 2.000
Driftsinntekter 39.305.000 33.380.000 27.691.000 23.311.000 19.847.000
Varekostnad -24.093.000 -21.056.000 -16.384.000 -14.427.000 -12.308.000
Lønninger -4.472.000 -3.147.000 -2.646.000 -4.117.000 -3.437.000
Avskrivning -86.000 -37.000 -29.000 -28.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.228.000 -8.354.000 -5.602.000 -5.130.000 -3.349.000
Driftskostnader -36.879.000 -32.594.000 -24.661.000 -23.702.000 -19.130.000
Driftsresultat 2.425.000 787.000 3.030.000 -391.000 717.000
Finansinntekter 214.000 99.000 76.000 110.000 64.000
Finanskostnader -230.000 -248.000 -112.000 -182.000 -128.000
Finans -16.000 -149.000 -36.000 -72.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.855.000 482.000 2.243.000 -351.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 12.000 37.000 150.000 38.000
Fast eiendom 305.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 693.000 151.000 53.000 35.000 63.000
Sum varige driftsmidler 997.000 151.000 53.000 35.000 63.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 20.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.045.000 208.000 110.000 185.000 101.000
Varebeholdning 5.348.000 5.247.000 4.910.000 4.496.000 4.137.000
Kundefordringer 1.592.000 145.000 105.000 152.000 160.000
Andre fordringer 2.804.000 3.897.000 694.000 102.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.174.000 581.000 2.937.000 2.505.000 3.082.000
Sum omløpsmidler 10.917.000 9.870.000 8.646.000 7.256.000 7.607.000
Sum eiendeler 11.962.000 10.078.000 8.756.000 7.441.000 7.708.000
Sum opptjent egenkapital 7.114.000 5.259.000 4.778.000 2.535.000 2.886.000
Sum egenkapital 9.785.000 7.930.000 7.449.000 5.206.000 5.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 518.000 962.000 162.000 699.000 656.000
Betalbar skatt 544.000 131.000 638.000 0 212.000
Skyldig offentlige avgifter 696.000 249.000 259.000 1.092.000 930.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 419.000 805.000 248.000 444.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 2.177.000 2.147.000 1.307.000 2.236.000 2.152.000
Sum gjeld og egenkapital 11.962.000 10.077.000 8.756.000 7.442.000 7.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.740.000 7.723.000 7.339.000 5.020.000 5.455.000
Likviditetsgrad 1 5 4.6 6.6 3.2 3.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.2 2.9 1.3 1.7
Soliditet 81.8 78.7 85.1 70.0 72.1
Resultatgrad 6.2 2.4 10.9 -1.7 3.6
Rentedekningsgrad 10.5 3.2 27.1 -1.5 6.1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.1 8.8 35.5 -3.8 10.1
Signatur
05.03.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2010
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex