Triton Solutions As
Juridisk navn:  Triton Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48893323
Lindevika 74 Eidsbøen Nord Lindevika 74 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914530679
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2850%
Egenkapital  
  
0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 70.000 0 272.000 152.000
Resultat: -59.000 -2.000 -148.000 -97.000 7.000
Egenkapital: -212.000 -213.000 -211.000 -63.000 35.000
Regnskap for  Triton Solutions As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 70.000 0 272.000 152.000
Driftskostnader -59.000 -72.000 -148.000 -370.000 -145.000
Driftsresultat -59.000 -2.000 -148.000 -98.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -59.000 -2.000 -148.000 -97.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -2.000
Årsresultat -59.000 -2.000 -148.000 -97.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 28.000 33.000 123.000 176.000
Sum eiendeler 22.000 28.000 33.000 123.000 176.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -243.000 -241.000 -93.000 5.000
Sum egenkapital -212.000 -213.000 -211.000 -63.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 241.000 244.000 185.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 28.000 33.000 122.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 70.000 0 272.000 152.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 70.000 0 272.000 152.000
Varekostnad -5.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -112.000 -308.000 -136.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -72.000 -36.000 -62.000 -9.000
Driftskostnader -59.000 -72.000 -148.000 -370.000 -145.000
Driftsresultat -59.000 -2.000 -148.000 -98.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -2.000 -148.000 -97.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 8.000 8.000 0 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 19.000 24.000 123.000 109.000
Sum omløpsmidler 22.000 28.000 33.000 123.000 176.000
Sum eiendeler 22.000 28.000 33.000 123.000 176.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -243.000 -241.000 -93.000 5.000
Sum egenkapital -212.000 -213.000 -211.000 -63.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 105.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 239.000 242.000 80.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 241.000 244.000 185.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 28.000 33.000 122.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -213.000 -211.000 -62.000 35.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.7 1.3
Soliditet -963.6 -760.7 -639.4 -51.6 19.9
Resultatgrad -2.9 -36.0 4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -2.9 4.0
Total kapitalrentabilitet -268.2 -7.1 -448.5 -80.3 4.0
Signatur
18.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex