Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trj AS
Juridisk navn:  Trj AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22714400
Bauneveien 29 Bauneveien 29 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987075457
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.68%
Resultat  
  
183.87%
Egenkapital  
  
86.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 415.000 389.000 391.000 486.000 453.000
Resultat: 26.000 -31.000 -106.000 53.000 30.000
Egenkapital: 54.000 29.000 76.000 183.000 130.000
Regnskap for  Trj AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 415.000 389.000 391.000 486.000 453.000
Driftskostnader -390.000 -420.000 -495.000 -429.000 -418.000
Driftsresultat 26.000 -31.000 -104.000 58.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -5.000 -6.000
Finans 0 0 -2.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt 26.000 -31.000 -106.000 53.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 -31.000 -106.000 53.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 6.000 8.000
Sum omløpsmidler 220.000 240.000 109.000 242.000 137.000
Sum eiendeler 220.000 240.000 113.000 248.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -71.000 -24.000 83.000 0
Sum egenkapital 54.000 29.000 76.000 183.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 25.000 26.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 211.000 12.000 39.000 -44.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 240.000 113.000 248.000 144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 415.000 389.000 391.000 486.000 453.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 415.000 389.000 391.000 486.000 453.000
Varekostnad -41.000 -30.000 -31.000 -36.000 -45.000
Lønninger -166.000 -124.000 -113.000 -113.000 -111.000
Avskrivning 0 0 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -266.000 -350.000 -280.000 -262.000
Driftskostnader -390.000 -420.000 -495.000 -429.000 -418.000
Driftsresultat 26.000 -31.000 -104.000 58.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -5.000 -6.000
Finans 0 0 -2.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 -31.000 -106.000 53.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 3.000 4.000 4.000
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 4.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 2.000 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 2.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 6.000 8.000
Varebeholdning 31.000 44.000 50.000 46.000 47.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 189.000 196.000 59.000 196.000 90.000
Sum omløpsmidler 220.000 240.000 109.000 242.000 137.000
Sum eiendeler 220.000 240.000 113.000 248.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -71.000 -24.000 83.000 0
Sum egenkapital 54.000 29.000 76.000 183.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 25.000 26.000 58.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 34.000 12.000 39.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 177.000 0 0 -75.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 211.000 12.000 39.000 -44.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 240.000 113.000 248.000 144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 29.000 97.000 203.000 181.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 9.1 6 -3.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 4.9 5 -2.0
Soliditet 24.5 12.1 67.3 73.8 90.3
Resultatgrad 6.3 - -26.6 11.9 7.9
Rentedekningsgrad 11.6 6.0
Gjeldsgrad 3.1 7.3 0.5 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.8 -12.9 23.4 25.0
Signatur
21.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex