Troi AS
Juridisk navn:  Troi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52830577
Øivind Skaldaspillers Veg 15 Austbøvegen 16 Fax: 52814071
5518 Haugesund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 990025207
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/27/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.63%
Resultat  
  
2.42%
Egenkapital  
  
7.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.041.000 2.336.000 2.376.000 2.393.000 2.501.000
Resultat: 678.000 662.000 715.000 766.000 906.000
Egenkapital: 8.056.000 7.498.000 7.071.000 6.802.000 6.199.000
Regnskap for  Troi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.041.000 2.336.000 2.376.000 2.393.000 2.501.000
Driftskostnader -1.555.000 -1.717.000 -1.789.000 -1.777.000 -1.686.000
Driftsresultat 486.000 618.000 588.000 616.000 816.000
Finansinntekter 194.000 97.000 128.000 152.000 92.000
Finanskostnader -2.000 -54.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 192.000 43.000 126.000 150.000 90.000
Resultat før skatt 678.000 662.000 715.000 766.000 906.000
Skattekostnad -120.000 -150.000 -151.000 -163.000 -242.000
Årsresultat 558.000 512.000 565.000 603.000 665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.921.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 6.411.000 7.836.000 7.636.000 7.128.000 6.533.000
Sum eiendeler 8.332.000 7.886.000 7.686.000 7.178.000 6.583.000
Sum opptjent egenkapital 7.956.000 7.398.000 6.971.000 6.702.000 6.099.000
Sum egenkapital 8.056.000 7.498.000 7.071.000 6.802.000 6.199.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 388.000 615.000 377.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 8.332.000 7.886.000 7.686.000 7.179.000 6.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.282.000 1.557.000 1.563.000 1.603.000 1.799.000
Andre inntekter 758.000 778.000 813.000 790.000 702.000
Driftsinntekter 2.041.000 2.336.000 2.376.000 2.393.000 2.501.000
Varekostnad -47.000 -7.000 -7.000 -30.000 -3.000
Lønninger -667.000 -804.000 -822.000 -854.000 -846.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -841.000 -906.000 -960.000 -893.000 -837.000
Driftskostnader -1.555.000 -1.717.000 -1.789.000 -1.777.000 -1.686.000
Driftsresultat 486.000 618.000 588.000 616.000 816.000
Finansinntekter 194.000 97.000 128.000 152.000 92.000
Finanskostnader -2.000 -54.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 192.000 43.000 126.000 150.000 90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -85.000 -295.000 0 0
Årsresultat 558.000 512.000 565.000 603.000 665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.871.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.871.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 1.921.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 205.000 231.000 41.000 315.000 0
Andre fordringer 36.000 116.000 327.000 87.000 193.000
Sum investeringer 711.000 594.000 602.000 525.000 374.000
Kasse, bank 5.459.000 6.894.000 6.665.000 6.200.000 5.967.000
Sum omløpsmidler 6.411.000 7.836.000 7.636.000 7.128.000 6.533.000
Sum eiendeler 8.332.000 7.886.000 7.686.000 7.178.000 6.583.000
Sum opptjent egenkapital 7.956.000 7.398.000 6.971.000 6.702.000 6.099.000
Sum egenkapital 8.056.000 7.498.000 7.071.000 6.802.000 6.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 108.000 150.000 151.000 163.000 242.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 85.000 94.000 135.000 75.000
Utbytte 0 -85.000 -295.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 69.000 73.000 78.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 388.000 615.000 377.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 8.332.000 7.886.000 7.686.000 7.179.000 6.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.147.000 7.448.000 7.021.000 6.751.000 6.149.000
Likviditetsgrad 1 24.3 20.2 12.4 18.9 17.0
Likviditetsgrad 2 24.3 20.2 12.4 18.9 17.1
Soliditet 96.7 95.1 9 94.7 94.2
Resultatgrad 23.8 26.5 24.7 25.7 32.6
Rentedekningsgrad 2 11.4 2 3 454.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.2 9.1 9.3 10.7 13.8
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex