Troika Seafood AS
Juridisk navn:  Troika Seafood AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78996600
Postboks 256 Storgata 6 Fax: 71188021
9915 Kirkenes 9900 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 984647212
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/14/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nye troika seafood as
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.62%
Resultat  
  
254.73%
Egenkapital  
  
34.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 121.144.000 113.625.000 97.979.000 80.185.000 54.658.000
Resultat: 523.000 -338.000 2.656.000 1.291.000 1.240.000
Egenkapital: 1.207.000 900.000 1.238.000 1.337.000 890.000
Regnskap for  Troika Seafood AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 121.144.000 113.625.000 97.979.000 80.185.000 54.658.000
Driftskostnader -120.819.000 -112.543.000 -95.752.000 -78.605.000 -53.419.000
Driftsresultat 325.000 1.083.000 2.227.000 1.579.000 1.239.000
Finansinntekter 1.888.000 2.504.000 2.174.000 5.151.000 2.923.000
Finanskostnader -1.690.000 -3.925.000 -1.745.000 -5.439.000 -2.922.000
Finans 198.000 -1.421.000 429.000 -288.000 1.000
Resultat før skatt 523.000 -338.000 2.656.000 1.291.000 1.240.000
Skattekostnad -47.000 0 -661.000 -343.000 -347.000
Årsresultat 475.000 -338.000 1.995.000 948.000 893.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.230.000 3.265.000 3.485.000 3.338.000 3.232.000
Sum omløpsmidler 10.005.000 10.485.000 16.860.000 7.021.000 5.590.000
Sum eiendeler 13.235.000 13.750.000 20.345.000 10.359.000 8.822.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 200.000 538.000 637.000 190.000
Sum egenkapital 1.207.000 900.000 1.238.000 1.337.000 890.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 12.027.000 12.850.000 19.107.000 9.022.000 7.923.000
Sum gjeld og egenkapital 13.234.000 13.750.000 20.345.000 10.359.000 8.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.890.000 113.551.000 95.810.000 78.592.000 52.540.000
Andre inntekter 254.000 74.000 2.169.000 1.594.000 2.118.000
Driftsinntekter 121.144.000 113.625.000 97.979.000 80.185.000 54.658.000
Varekostnad -114.593.000 -108.344.000 -90.566.000 -73.457.000 -48.580.000
Lønninger -991.000 -981.000 -2.610.000 -2.653.000 -2.407.000
Avskrivning -35.000 -81.000 -131.000 -131.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.200.000 -3.137.000 -2.445.000 -2.364.000 -2.307.000
Driftskostnader -120.819.000 -112.543.000 -95.752.000 -78.605.000 -53.419.000
Driftsresultat 325.000 1.083.000 2.227.000 1.579.000 1.239.000
Finansinntekter 1.888.000 2.504.000 2.174.000 5.151.000 2.923.000
Finanskostnader -1.690.000 -3.925.000 -1.745.000 -5.439.000 -2.922.000
Finans 198.000 -1.421.000 429.000 -288.000 1.000
Konsernbidrag -168.000 0 -2.094.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 475.000 -338.000 1.995.000 948.000 893.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 71.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 33.000 96.000 177.000 270.000
Sum varige driftsmidler 16.000 33.000 96.000 177.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.161.000 3.161.000 3.389.000 3.161.000 2.962.000
Sum anleggsmidler 3.230.000 3.265.000 3.485.000 3.338.000 3.232.000
Varebeholdning 1.351.000 87.000 0 0 0
Kundefordringer 6.357.000 5.892.000 11.160.000 5.945.000 4.551.000
Andre fordringer 1.247.000 1.995.000 379.000 581.000 424.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.050.000 2.510.000 5.321.000 496.000 615.000
Sum omløpsmidler 10.005.000 10.485.000 16.860.000 7.021.000 5.590.000
Sum eiendeler 13.235.000 13.750.000 20.345.000 10.359.000 8.822.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 200.000 538.000 637.000 190.000
Sum egenkapital 1.207.000 900.000 1.238.000 1.337.000 890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.426.000 0 6.156.000 2.622.000 1.729.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 8.568.000 9.852.000 5.630.000 4.899.000 4.337.000
Betalbar skatt 0 0 0 353.000 353.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 43.000 100.000 122.000 112.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.006.000 2.954.000 7.220.000 526.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 12.027.000 12.850.000 19.107.000 9.022.000 7.923.000
Sum gjeld og egenkapital 13.234.000 13.750.000 20.345.000 10.359.000 8.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.022.000 -2.365.000 -2.247.000 -2.001.000 -2.333.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8
Soliditet 9.1 6.5 6.1 12.9 10.1
Resultatgrad 0.3 1 2.3 2 2.3
Rentedekningsgrad 0.2 0.3 1.3 0.3 1.4
Gjeldsgrad 1 14.3 15.4 6.7 8.9
Total kapitalrentabilitet 16.7 26.1 21.6 6 47.2
Signatur
05.03.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex