Troland Lakseoppdrett AS
Juridisk navn:  Troland Lakseoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48096855
Troland 35 Troland 35 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 956876354
Aksjekapital: 2.142.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 2/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.19%
Resultat  
  
541.85%
Egenkapital  
  
42.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 385.254.000 312.726.000 158.454.000 152.427.000 164.005.000
Resultat: 91.567.000 14.266.000 4.919.000 15.523.000 13.523.000
Egenkapital: 192.947.000 135.292.000 124.969.000 115.947.000 98.502.000
Regnskap for  Troland Lakseoppdrett AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 385.254.000 312.726.000 158.454.000 152.427.000 164.005.000
Driftskostnader -292.254.000 -298.637.000 -153.852.000 -138.264.000 -150.115.000
Driftsresultat 93.000.000 14.089.000 4.602.000 14.163.000 13.889.000
Finansinntekter -618.000 1.929.000 1.039.000 2.041.000 391.000
Finanskostnader -814.000 -1.752.000 -722.000 -680.000 -756.000
Finans -1.432.000 177.000 317.000 1.361.000 -365.000
Resultat før skatt 91.567.000 14.266.000 4.919.000 15.523.000 13.523.000
Skattekostnad -18.912.000 -3.943.000 4.104.000 1.922.000 -2.689.000
Årsresultat 72.655.000 10.323.000 9.023.000 17.445.000 10.833.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.319.000 45.545.000 42.893.000 44.122.000 49.198.000
Sum omløpsmidler 236.002.000 132.508.000 114.934.000 107.768.000 104.811.000
Sum eiendeler 280.321.000 178.053.000 157.827.000 151.890.000 154.009.000
Sum opptjent egenkapital 190.805.000 133.150.000 122.827.000 113.805.000 96.360.000
Sum egenkapital 192.947.000 135.292.000 124.969.000 115.947.000 98.502.000
Sum langsiktig gjeld 17.101.000 22.278.000 19.591.000 24.222.000 33.058.000
Sum kortsiktig gjeld 70.273.000 20.483.000 13.267.000 11.721.000 22.450.000
Sum gjeld og egenkapital 280.321.000 178.053.000 157.827.000 151.890.000 154.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.110.000 178.157.000 73.393.000 106.028.000 107.057.000
Andre inntekter 104.144.000 134.569.000 85.061.000 46.399.000 56.947.000
Driftsinntekter 385.254.000 312.726.000 158.454.000 152.427.000 164.005.000
Varekostnad -250.344.000 -253.902.000 -137.695.000 -113.396.000 -122.248.000
Lønninger -6.642.000 -5.814.000 -5.515.000 -5.790.000 -5.135.000
Avskrivning -4.622.000 -4.523.000 -4.547.000 -5.755.000 -5.290.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -38.329.000 -30.670.000 -22.477.000 -12.441.000 -16.859.000
Driftskostnader -292.254.000 -298.637.000 -153.852.000 -138.264.000 -150.115.000
Driftsresultat 93.000.000 14.089.000 4.602.000 14.163.000 13.889.000
Finansinntekter -618.000 1.929.000 1.039.000 2.041.000 391.000
Finanskostnader -814.000 -1.752.000 -722.000 -680.000 -756.000
Finans -1.432.000 177.000 317.000 1.361.000 -365.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -15.000.000 0 0
Årsresultat 72.655.000 10.323.000 9.023.000 17.445.000 10.833.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.823.000
Fast eiendom 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Maskiner anlegg 16.803.000 15.946.000 10.848.000 9.152.000 11.558.000
Driftsløsøre 91.000 180.000 270.000 360.000 473.000
Sum varige driftsmidler 30.648.000 31.874.000 29.222.000 30.351.000 35.604.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.671.000 5.671.000 5.671.000 5.771.000 4.771.000
Sum anleggsmidler 44.319.000 45.545.000 42.893.000 44.122.000 49.198.000
Varebeholdning 70.144.000 62.813.000 66.525.000 50.472.000 50.543.000
Kundefordringer 115.918.000 10.689.000 4.198.000 12.022.000 8.169.000
Andre fordringer 14.716.000 14.137.000 9.535.000 7.990.000 5.955.000
Sum investeringer 33.886.000 35.165.000 33.431.000 32.634.000 30.884.000
Kasse, bank 1.337.000 9.704.000 1.244.000 4.650.000 9.259.000
Sum omløpsmidler 236.002.000 132.508.000 114.934.000 107.768.000 104.811.000
Sum eiendeler 280.321.000 178.053.000 157.827.000 151.890.000 154.009.000
Sum opptjent egenkapital 190.805.000 133.150.000 122.827.000 113.805.000 96.360.000
Sum egenkapital 192.947.000 135.292.000 124.969.000 115.947.000 98.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.949.000 4.810.000 1.416.000 5.520.000 10.440.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.269.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.101.000 22.278.000 19.591.000 24.222.000 33.058.000
Leverandørgjeld 48.900.000 16.734.000 7.839.000 5.580.000 2.835.000
Betalbar skatt 18.773.000 549.000 3.177.000 2.495.000
Skyldig offentlige avgifter 684.000 710.000 3.597.000 1.191.000 270.000
Utbytte -15.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.915.000 2.490.000 562.000 1.773.000 16.850.000
Sum kortsiktig gjeld 70.273.000 20.483.000 13.267.000 11.721.000 22.450.000
Sum gjeld og egenkapital 280.321.000 178.053.000 157.827.000 151.890.000 154.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.729.000 112.025.000 101.667.000 96.047.000 82.361.000
Likviditetsgrad 1 3.4 6.5 8.7 9.2 4.7
Likviditetsgrad 2 2.4 3.4 3.6 4.9 2.4
Soliditet 68.8 76.0 79.2 76.3 6
Resultatgrad 24.1 4.5 2.9 9.3 8.5
Rentedekningsgrad 114.3 8.0 6.4 20.8 18.4
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 33.0 9.0 3.6 10.7 9.3
Signatur
25.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex