Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troll I Ord AS
Juridisk navn:  Troll I Ord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91751269
Årvollveien 60F Årvollveien 60F Fax:
0590 Oslo 590 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 886703392
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Olsvold & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.18%
Resultat  
  
4000%
Egenkapital  
  
29.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 565.000 566.000 647.000 559.000 412.000
Resultat: 41.000 1.000 10.000 11.000 -24.000
Egenkapital: 139.000 107.000 107.000 101.000 95.000
Regnskap for  Troll I Ord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 565.000 566.000 647.000 559.000 412.000
Driftskostnader -522.000 -564.000 -636.000 -549.000 -437.000
Driftsresultat 42.000 1.000 10.000 11.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 1.000 10.000 11.000 -24.000
Skattekostnad -9.000 -2.000 -4.000 -4.000 3.000
Årsresultat 32.000 0 6.000 6.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 50.000 69.000 66.000 44.000
Sum omløpsmidler 205.000 159.000 165.000 128.000 139.000
Sum eiendeler 233.000 209.000 234.000 194.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 4.000 5.000 -1.000 -8.000
Sum egenkapital 139.000 107.000 107.000 101.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 102.000 126.000 93.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000 209.000 234.000 195.000 183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.000 566.000 647.000 559.000 412.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 565.000 566.000 647.000 559.000 412.000
Varekostnad -4.000 -6.000 -2.000 -3.000 -4.000
Lønninger -380.000 -398.000 -453.000 -403.000 -306.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -11.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -148.000 -170.000 -139.000 -127.000
Driftskostnader -522.000 -564.000 -636.000 -549.000 -437.000
Driftsresultat 42.000 1.000 10.000 11.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 0 6.000 6.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 33.000 35.000 39.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 16.000 28.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 4.000 16.000 28.000 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 50.000 69.000 66.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 76.000 60.000 63.000 70.000
Andre fordringer 8.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 78.000 104.000 64.000 66.000
Sum omløpsmidler 205.000 159.000 165.000 128.000 139.000
Sum eiendeler 233.000 209.000 234.000 194.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 4.000 5.000 -1.000 -8.000
Sum egenkapital 139.000 107.000 107.000 101.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 6.000 23.000 4.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 64.000 67.000 50.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 32.000 37.000 39.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 102.000 126.000 93.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000 209.000 234.000 195.000 183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 57.000 39.000 35.000 51.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 1.3 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 1.3 1.4 1.6
Soliditet 59.7 51.2 45.9 52.1 51.9
Resultatgrad 7.4 0.2 1.5 2 -5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1 1.2 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 1 0.5 4.3 5.7 -13.1
Signatur
02.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex