Trollingadventure AS
Juridisk navn:  Trollingadventure AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62206150
Postboks 4166 Kongsvegen 37 Fax: 62540101
2307 Hamar 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 985256195
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: naturkompetanse as
Utvikling:
Omsetning  
  
79.06%
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-5.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 342.000 191.000 160.000 273.000 136.000
Resultat: -4.000 2.000 -19.000 59.000 -32.000
Egenkapital: 89.000 94.000 94.000 110.000 70.000
Regnskap for  Trollingadventure AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 342.000 191.000 160.000 273.000 136.000
Driftskostnader -346.000 -188.000 -178.000 -213.000 -167.000
Driftsresultat -4.000 3.000 -19.000 60.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -4.000 2.000 -19.000 59.000 -32.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 3.000 -19.000 9.000
Årsresultat -5.000 0 -16.000 40.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 208.000 187.000 123.000 143.000
Sum omløpsmidler 152.000 58.000 69.000 165.000 71.000
Sum eiendeler 561.000 266.000 256.000 288.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -26.000 -26.000 -10.000 -50.000
Sum egenkapital 89.000 94.000 94.000 110.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 472.000 171.000 162.000 177.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 265.000 256.000 287.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000 191.000 100.000 273.000 136.000
Andre inntekter 16.000 0 60.000 0 0
Driftsinntekter 342.000 191.000 160.000 273.000 136.000
Varekostnad -38.000 -2.000 -19.000 -15.000 -19.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -88.000 -43.000 -37.000 -19.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -143.000 -122.000 -179.000 -126.000
Driftskostnader -346.000 -188.000 -178.000 -213.000 -167.000
Driftsresultat -4.000 3.000 -19.000 60.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 0 -16.000 40.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 39.000 41.000 38.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 349.000 143.000 117.000 52.000 70.000
Driftsløsøre 22.000 26.000 29.000 33.000 16.000
Sum varige driftsmidler 371.000 169.000 146.000 85.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 208.000 187.000 123.000 143.000
Varebeholdning 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Kundefordringer 145.000 4.000 5.000 4.000 61.000
Andre fordringer 4.000 0 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 46.000 44.000 152.000 2.000
Sum omløpsmidler 152.000 58.000 69.000 165.000 71.000
Sum eiendeler 561.000 266.000 256.000 288.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -26.000 -26.000 -10.000 -50.000
Sum egenkapital 89.000 94.000 94.000 110.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 6.000 0 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 162.000 162.000 162.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 171.000 162.000 177.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 265.000 256.000 287.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -320.000 -113.000 -93.000 -12.000 -73.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.9 0.5
Soliditet 15.9 35.5 36.7 38.3 32.7
Resultatgrad -1.2 1.6 -11.9 22.0 -23.5
Rentedekningsgrad 60.0
Gjeldsgrad 5.3 1.8 1.7 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet -0.7 1.1 -7.4 20.9 -15.0
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex