Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trollkrabben AS
Juridisk navn:  Trollkrabben AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53411414
Postboks 19 Notahaugsbryggo Fax: 53411413
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 984350015
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/15/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.89%
Resultat  
  
33.69%
Egenkapital  
  
202.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.837.000 4.323.000 3.968.000 3.917.000 4.299.000
Resultat: 377.000 282.000 -19.000 -224.000 175.000
Egenkapital: 439.000 145.000 -124.000 -105.000 119.000
Regnskap for  Trollkrabben AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.837.000 4.323.000 3.968.000 3.917.000 4.299.000
Driftskostnader -4.458.000 -4.040.000 -3.985.000 -4.140.000 -4.124.000
Driftsresultat 379.000 283.000 -17.000 -222.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 377.000 282.000 -19.000 -224.000 175.000
Skattekostnad -83.000 -13.000 0 0 -46.000
Årsresultat 294.000 269.000 -19.000 -224.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 87.000 60.000 105.000 35.000
Sum omløpsmidler 889.000 470.000 279.000 299.000 707.000
Sum eiendeler 948.000 557.000 339.000 404.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 45.000 -224.000 -205.000 19.000
Sum egenkapital 439.000 145.000 -124.000 -105.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 509.000 412.000 462.000 508.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 557.000 338.000 403.000 741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.837.000 4.323.000 3.968.000 3.917.000 4.299.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.837.000 4.323.000 3.968.000 3.917.000 4.299.000
Varekostnad -2.186.000 -2.043.000 -1.936.000 -1.938.000 -2.082.000
Lønninger -1.556.000 -1.358.000 -1.443.000 -1.479.000 -1.496.000
Avskrivning -29.000 -27.000 -18.000 -19.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -687.000 -612.000 -588.000 -704.000 -531.000
Driftskostnader -4.458.000 -4.040.000 -3.985.000 -4.140.000 -4.124.000
Driftsresultat 379.000 283.000 -17.000 -222.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -110.000
Årsresultat 294.000 269.000 -19.000 -224.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 82.000 55.000 73.000 30.000
Sum varige driftsmidler 54.000 82.000 55.000 73.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 32.000 5.000
Sum anleggsmidler 59.000 87.000 60.000 105.000 35.000
Varebeholdning 30.000 20.000 10.000 33.000 33.000
Kundefordringer 5.000 21.000 0 5.000 22.000
Andre fordringer 217.000 95.000 87.000 93.000 221.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 638.000 334.000 182.000 168.000 431.000
Sum omløpsmidler 889.000 470.000 279.000 299.000 707.000
Sum eiendeler 948.000 557.000 339.000 404.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 45.000 -224.000 -205.000 19.000
Sum egenkapital 439.000 145.000 -124.000 -105.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 155.000 147.000 170.000 238.000 218.000
Betalbar skatt 83.000 13.000 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 109.000 138.000 98.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 -110.000
Annen kortsiktig gjeld 158.000 143.000 154.000 172.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 412.000 462.000 508.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 557.000 338.000 403.000 741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 58.000 -183.000 -209.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 0.6 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 0.6 0.5 1.1
Soliditet 46.3 2 -36.7 -26.1 16.1
Resultatgrad 7.8 6.5 -0.4 -5.7 4.1
Rentedekningsgrad 189.5 2 -8.5 176.0
Gjeldsgrad 1.2 2.8 -3.7 -4.8 5.2
Total kapitalrentabilitet 4 50.8 -55.1 23.8
Signatur
28.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex