Trollskogen Barnehage Ikenberget Sa
Juridisk navn:  Trollskogen Barnehage Ikenberget Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56354460
Stølen 13 Indre Eknes Fax: 56354461
5911 Alversund 5993 Ostereidet
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 982953006
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 5/31/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Nordhordland Revisjon AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.11%
Resultat  
  
-194.97%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.472.000 15.822.000 14.878.000 14.661.000 13.894.000
Resultat: -151.000 159.000 262.000 955.000 -584.000
Egenkapital: 7.639.000 7.810.000 7.631.000 7.384.000 6.434.000
Regnskap for  Trollskogen Barnehage Ikenberget Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.472.000 15.822.000 14.878.000 14.661.000 13.894.000
Driftskostnader -16.492.000 -15.530.000 -14.475.000 -13.555.000 -14.326.000
Driftsresultat -20.000 292.000 403.000 1.105.000 -432.000
Finansinntekter 10.000 17.000 17.000 11.000 17.000
Finanskostnader -141.000 -150.000 -157.000 -162.000 -169.000
Finans -131.000 -133.000 -140.000 -151.000 -152.000
Resultat før skatt -151.000 159.000 262.000 955.000 -584.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 159.000 262.000 955.000 -584.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.773.000 10.073.000 10.189.000 10.083.000 10.360.000
Sum omløpsmidler 4.597.000 4.654.000 4.743.000 4.201.000 3.663.000
Sum eiendeler 14.370.000 14.727.000 14.932.000 14.284.000 14.023.000
Sum opptjent egenkapital 7.639.000 7.810.000 7.631.000 7.384.000 6.434.000
Sum egenkapital 7.639.000 7.810.000 7.631.000 7.384.000 6.434.000
Sum langsiktig gjeld 4.203.000 4.422.000 4.633.000 4.838.000 5.036.000
Sum kortsiktig gjeld 2.528.000 2.495.000 2.668.000 2.062.000 2.554.000
Sum gjeld og egenkapital 14.370.000 14.727.000 14.932.000 14.284.000 14.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.172.000 3.061.000 2.828.000 2.779.000 2.602.000
Andre inntekter 13.300.000 12.761.000 12.050.000 11.882.000 11.292.000
Driftsinntekter 16.472.000 15.822.000 14.878.000 14.661.000 13.894.000
Varekostnad -577.000 -491.000 -528.000 -551.000 -493.000
Lønninger -14.024.000 -13.090.000 -12.263.000 -11.458.000 -12.169.000
Avskrivning -300.000 -302.000 -294.000 -297.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.591.000 -1.647.000 -1.390.000 -1.249.000 -1.342.000
Driftskostnader -16.492.000 -15.530.000 -14.475.000 -13.555.000 -14.326.000
Driftsresultat -20.000 292.000 403.000 1.105.000 -432.000
Finansinntekter 10.000 17.000 17.000 11.000 17.000
Finanskostnader -141.000 -150.000 -157.000 -162.000 -169.000
Finans -131.000 -133.000 -140.000 -151.000 -152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 159.000 262.000 955.000 -584.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.710.000 10.007.000 10.114.000 10.067.000 10.335.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 66.000 75.000 16.000 25.000
Sum varige driftsmidler 9.773.000 10.073.000 10.189.000 10.083.000 10.360.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.773.000 10.073.000 10.189.000 10.083.000 10.360.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 -13.000 14.000 12.000 10.000
Andre fordringer 960.000 985.000 723.000 872.000 1.021.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.617.000 3.683.000 4.007.000 3.317.000 2.632.000
Sum omløpsmidler 4.597.000 4.654.000 4.743.000 4.201.000 3.663.000
Sum eiendeler 14.370.000 14.727.000 14.932.000 14.284.000 14.023.000
Sum opptjent egenkapital 7.639.000 7.810.000 7.631.000 7.384.000 6.434.000
Sum egenkapital 7.639.000 7.810.000 7.631.000 7.384.000 6.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.203.000 4.422.000 4.633.000 4.838.000 5.036.000
Leverandørgjeld 105.000 230.000 533.000 35.000 381.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 975.000 917.000 801.000 809.000 933.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.449.000 1.349.000 1.335.000 1.218.000 1.240.000
Sum kortsiktig gjeld 2.528.000 2.495.000 2.668.000 2.062.000 2.554.000
Sum gjeld og egenkapital 14.370.000 14.727.000 14.932.000 14.284.000 14.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.069.000 2.159.000 2.075.000 2.139.000 1.109.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.8 2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.8 2 1.5
Soliditet 53.2 5 51.1 51.7 45.9
Resultatgrad -0.1 1.8 2.7 7.5 -3.1
Rentedekningsgrad -0.1 1.9 2.6 6.8 -2.5
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 2.1 2.8 7.8 -3.0
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex