Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trollskogen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Trollskogen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90567589
Postboks 213 Idrettsveien Fax: 57852010
6701 Måløy 6701 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 982237351
Aksjekapital: 92.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/27/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.28%
Resultat  
  
214.86%
Egenkapital  
  
70.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.307.000 12.199.000 10.881.000 10.581.000 9.431.000
Resultat: 742.000 -646.000 -697.000 -292.000 -146.000
Egenkapital: 1.805.000 1.059.000 1.688.000 2.388.000 2.875.000
Regnskap for  Trollskogen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.307.000 12.199.000 10.881.000 10.581.000 9.431.000
Driftskostnader -13.424.000 -12.751.000 -11.475.000 -10.765.000 -9.473.000
Driftsresultat 883.000 -553.000 -595.000 -183.000 -42.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 19.000
Finanskostnader -143.000 -94.000 -104.000 -113.000 -123.000
Finans -141.000 -93.000 -103.000 -109.000 -104.000
Resultat før skatt 742.000 -646.000 -697.000 -292.000 -146.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 -646.000 -697.000 -292.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.538.000 4.316.000 4.253.000 4.531.000 4.566.000
Sum omløpsmidler 2.777.000 1.672.000 1.130.000 1.756.000 2.146.000
Sum eiendeler 8.315.000 5.988.000 5.383.000 6.287.000 6.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 939.000 1.584.000 2.282.000 2.765.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.059.000 1.688.000 2.388.000 2.875.000
Sum langsiktig gjeld 4.101.000 1.778.000 1.983.000 2.188.000 2.393.000
Sum kortsiktig gjeld 2.409.000 3.151.000 1.712.000 1.711.000 1.443.000
Sum gjeld og egenkapital 8.315.000 5.988.000 5.383.000 6.287.000 6.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.531.000 2.325.000 2.128.000 2.124.000 1.843.000
Andre inntekter 11.777.000 9.874.000 8.753.000 8.457.000 7.588.000
Driftsinntekter 14.307.000 12.199.000 10.881.000 10.581.000 9.431.000
Varekostnad -266.000 -280.000 -220.000 -212.000 -171.000
Lønninger -9.714.000 -10.950.000 -10.085.000 -9.280.000 -8.200.000
Avskrivning -415.000 -326.000 -343.000 -318.000 -298.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.029.000 -1.195.000 -827.000 -955.000 -804.000
Driftskostnader -13.424.000 -12.751.000 -11.475.000 -10.765.000 -9.473.000
Driftsresultat 883.000 -553.000 -595.000 -183.000 -42.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 19.000
Finanskostnader -143.000 -94.000 -104.000 -113.000 -123.000
Finans -141.000 -93.000 -103.000 -109.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 -646.000 -697.000 -292.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.317.000 3.253.000 3.437.000 3.620.000 3.768.000
Maskiner anlegg 1.389.000 398.000 64.000 0 0
Driftsløsøre 832.000 664.000 752.000 910.000 798.000
Sum varige driftsmidler 5.538.000 4.316.000 4.253.000 4.531.000 4.566.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.538.000 4.316.000 4.253.000 4.531.000 4.566.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 40.000 24.000 51.000 6.000
Andre fordringer 1.408.000 818.000 481.000 616.000 899.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.293.000 814.000 624.000 1.089.000 1.240.000
Sum omløpsmidler 2.777.000 1.672.000 1.130.000 1.756.000 2.146.000
Sum eiendeler 8.315.000 5.988.000 5.383.000 6.287.000 6.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 939.000 1.584.000 2.282.000 2.765.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.059.000 1.688.000 2.388.000 2.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.101.000 1.778.000 1.983.000 2.188.000 2.393.000
Leverandørgjeld 377.000 974.000 81.000 101.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 708.000 832.000 569.000 578.000 513.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.324.000 1.346.000 1.062.000 1.031.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 2.409.000 3.151.000 1.712.000 1.711.000 1.443.000
Sum gjeld og egenkapital 8.315.000 5.988.000 5.383.000 6.287.000 6.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 368.000 -1.479.000 -582.000 45.000 703.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.7 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.7 1 1.5
Soliditet 21.7 17.7 31.4 3 42.8
Resultatgrad 6.2 -4.5 -5.5 -1.7 -0.4
Rentedekningsgrad 6.2 -5.9 -5.7 -1.6 -0.2
Gjeldsgrad 3.6 4.7 2.2 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.6 -9.2 -2.8 -0.3
Signatur
18.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex