Troms Akvarieservice As
Juridisk navn:  Troms Akvarieservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92884291
Postboks 68 Skogveien 9 Fax:
9049 Nordkjosbotn 9040 Nordkjosbotn
Fylke: Kommune:
Troms Balsfjord
Org.nr: 899058682
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Egenkapital: -200.000 -200.000 -193.000 -193.000 -88.000
Regnskap for  Troms Akvarieservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Driftsresultat 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 -44.000 11.000
Årsresultat 0 -8.000 0 -104.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 81.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -231.000 -231.000 -223.000 -223.000 -119.000
Sum egenkapital -200.000 -200.000 -193.000 -193.000 -88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 203.000 196.000 196.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 4.000 4.000 81.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -36.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -8.000 0 -60.000 0
Driftskostnader 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Driftsresultat 0 -8.000 0 -60.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -8.000 0 -104.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 37.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 3.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -231.000 -231.000 -223.000 -223.000 -119.000
Sum egenkapital -200.000 -200.000 -193.000 -193.000 -88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 203.000 196.000 196.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 203.000 196.000 196.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 4.000 4.000 81.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -200.000 -200.000 -193.000 -193.000 -169.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -6666.7 -6666.7 -6433.3 -6433.3 -108.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.9
Total kapitalrentabilitet 0 -266.7 0 -2000.0 -50.6
Signatur
14.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex