Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troms Arbeiderparti
Juridisk navn:  Troms Arbeiderparti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77603530
Vestregata 36A Fax: 77680869
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 971578076
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/10/1902
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.12%
Resultat  
  
-92.58%
Egenkapital  
  
0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.263.000 2.385.000 2.740.000 2.721.000 2.252.000
Resultat: 123.000 1.657.000 2.252.000 -1.190.000 827.000
Egenkapital: 27.333.000 27.210.000 25.601.000 23.349.000 24.539.000
Regnskap for  Troms Arbeiderparti
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.263.000 2.385.000 2.740.000 2.721.000 2.252.000
Driftskostnader -2.079.000 -3.033.000 -2.892.000 -3.532.000 -2.661.000
Driftsresultat 185.000 -647.000 -152.000 -811.000 -409.000
Finansinntekter 660.000 2.894.000 3.059.000 523.000 1.925.000
Finanskostnader -723.000 -589.000 -655.000 -903.000 -689.000
Finans -63.000 2.305.000 2.404.000 -380.000 1.236.000
Resultat før skatt 123.000 1.657.000 2.252.000 -1.190.000 827.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 1.657.000 2.252.000 -1.190.000 827.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.213.000 6.408.000 6.624.000 6.842.000 6.265.000
Sum omløpsmidler 26.452.000 27.528.000 25.843.000 24.006.000 24.337.000
Sum eiendeler 32.665.000 33.936.000 32.467.000 30.848.000 30.602.000
Sum opptjent egenkapital 27.333.000 27.210.000 25.601.000 23.349.000 24.539.000
Sum egenkapital 27.333.000 27.210.000 25.601.000 23.349.000 24.539.000
Sum langsiktig gjeld 5.146.000 5.476.000 6.655.000 6.985.000 5.670.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 1.250.000 211.000 514.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 32.664.000 33.936.000 32.467.000 30.848.000 30.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.164.000 2.125.000 2.258.000 2.272.000 1.986.000
Andre inntekter 98.000 260.000 481.000 449.000 266.000
Driftsinntekter 2.263.000 2.385.000 2.740.000 2.721.000 2.252.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -439.000 -942.000 -571.000 -782.000 -356.000
Avskrivning -215.000 -218.000 -218.000 -215.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.425.000 -1.873.000 -2.103.000 -2.535.000 -2.111.000
Driftskostnader -2.079.000 -3.033.000 -2.892.000 -3.532.000 -2.661.000
Driftsresultat 185.000 -647.000 -152.000 -811.000 -409.000
Finansinntekter 660.000 2.894.000 3.059.000 523.000 1.925.000
Finanskostnader -723.000 -589.000 -655.000 -903.000 -689.000
Finans -63.000 2.305.000 2.404.000 -380.000 1.236.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 1.657.000 2.252.000 -1.190.000 827.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.944.000 6.061.000 6.196.000 6.332.000 5.690.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 346.000 428.000 510.000 575.000
Sum varige driftsmidler 6.213.000 6.407.000 6.624.000 6.842.000 6.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.213.000 6.408.000 6.624.000 6.842.000 6.265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 99.000 46.000 61.000 45.000
Andre fordringer 42.000 82.000 16.000 41.000 80.000
Sum investeringer 25.249.000 26.307.000 24.852.000 23.383.000 22.757.000
Kasse, bank 1.139.000 1.040.000 929.000 521.000 1.454.000
Sum omløpsmidler 26.452.000 27.528.000 25.843.000 24.006.000 24.337.000
Sum eiendeler 32.665.000 33.936.000 32.467.000 30.848.000 30.602.000
Sum opptjent egenkapital 27.333.000 27.210.000 25.601.000 23.349.000 24.539.000
Sum egenkapital 27.333.000 27.210.000 25.601.000 23.349.000 24.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.146.000 5.476.000 6.655.000 6.985.000 5.670.000
Leverandørgjeld 139.000 129.000 115.000 343.000 205.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 24.000 26.000 15.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 1.097.000 69.000 156.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 1.250.000 211.000 514.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 32.664.000 33.936.000 32.467.000 30.848.000 30.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.267.000 26.278.000 25.632.000 23.492.000 23.945.000
Likviditetsgrad 1 1 2 122.5 46.7 62.1
Likviditetsgrad 2 1 2 122.5 46.8 62.1
Soliditet 83.7 80.2 78.9 75.7 80.2
Resultatgrad 8.2 -27.1 -5.5 -29.8 -18.2
Rentedekningsgrad 0.3 -1.1 -0.2 -0.3 2.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.6 6.6 9 -0.9 5.0
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex