Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Juridisk navn:  Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99001545
Postboks 590 Parkgata 27/29 Fax: 77681559
9254 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 979994354
Aksjekapital: 49.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/1998
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.71%
Resultat  
  
168.42%
Egenkapital  
  
-37.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2015
Omsetning: 1.984.000 1.825.000
Resultat: 52.000 -76.000
Egenkapital: 49.000 78.000
Regnskap for  Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Resultat 2018 2015
Driftsinntekter 1.984.000 1.825.000
Driftskostnader -1.931.000 -1.899.000
Driftsresultat 52.000 -74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Resultat før skatt 52.000 -76.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 52.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 104.000 126.000
Sum eiendeler 104.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 78.000
Sum egenkapital 49.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.984.000 6.000
Andre inntekter 0 1.819.000
Driftsinntekter 1.984.000 1.825.000
Varekostnad -1.281.000 0
Lønninger -407.000 -356.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -1.543.000
Driftskostnader -1.931.000 -1.899.000
Driftsresultat 52.000 -74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 52.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 8.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 96.000 124.000
Sum omløpsmidler 104.000 126.000
Sum eiendeler 104.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 78.000
Sum egenkapital 49.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 10.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 23.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.9 2.7
Soliditet 47.1 61.9
Resultatgrad 2.6 -4.1
Rentedekningsgrad -37.0
Gjeldsgrad 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 5 -58.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex