Troms Betongarbeid AS
Juridisk navn:  Troms Betongarbeid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77864595
Reinelvveien 1041 Reinelv Fax: 77864595
9309 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 991626972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.32%
Resultat  
  
-70.78%
Egenkapital  
  
2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.694.000 5.951.000 7.766.000 10.096.000 8.915.000
Resultat: 173.000 592.000 779.000 1.161.000 753.000
Egenkapital: 4.805.000 4.666.000 4.248.000 3.767.000 2.932.000
Regnskap for  Troms Betongarbeid AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.694.000 5.951.000 7.766.000 10.096.000 8.915.000
Driftskostnader -5.341.000 -5.360.000 -6.930.000 -8.913.000 -8.160.000
Driftsresultat 354.000 591.000 836.000 1.182.000 755.000
Finansinntekter 1.000 33.000 3.000 3.000 11.000
Finanskostnader -182.000 -32.000 -60.000 -24.000 -13.000
Finans -181.000 1.000 -57.000 -21.000 -2.000
Resultat før skatt 173.000 592.000 779.000 1.161.000 753.000
Skattekostnad -42.000 -174.000 -221.000 -326.000 -204.000
Årsresultat 131.000 418.000 557.000 835.000 549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.906.000 3.356.000 3.714.000 711.000 704.000
Sum omløpsmidler 2.913.000 2.440.000 2.986.000 4.707.000 3.887.000
Sum eiendeler 9.819.000 5.796.000 6.700.000 5.418.000 4.591.000
Sum opptjent egenkapital 4.699.000 4.560.000 4.142.000 3.661.000 2.826.000
Sum egenkapital 4.805.000 4.666.000 4.248.000 3.767.000 2.932.000
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 0 1.621.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 1.130.000 832.000 1.651.000 1.659.000
Sum gjeld og egenkapital 9.819.000 5.796.000 6.701.000 5.418.000 4.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.694.000 5.951.000 7.766.000 10.096.000 8.915.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.694.000 5.951.000 7.766.000 10.096.000 8.915.000
Varekostnad -1.391.000 -1.103.000 -1.364.000 -2.694.000 -3.059.000
Lønninger -2.436.000 -2.076.000 -3.392.000 -3.881.000 -3.525.000
Avskrivning -356.000 -370.000 -279.000 -197.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.158.000 -1.811.000 -1.895.000 -2.141.000 -1.360.000
Driftskostnader -5.341.000 -5.360.000 -6.930.000 -8.913.000 -8.160.000
Driftsresultat 354.000 591.000 836.000 1.182.000 755.000
Finansinntekter 1.000 33.000 3.000 3.000 11.000
Finanskostnader -182.000 -32.000 -60.000 -24.000 -13.000
Finans -181.000 1.000 -57.000 -21.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 418.000 557.000 835.000 549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 133.000 167.000
Fast eiendom 3.827.000 33.000 39.000 44.000 33.000
Maskiner anlegg 104.000 170.000 306.000 348.000 448.000
Driftsløsøre -17.000 35.000 25.000 185.000 55.000
Sum varige driftsmidler 6.906.000 3.356.000 3.714.000 578.000 537.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.906.000 3.356.000 3.714.000 711.000 704.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.740.000 378.000 615.000 1.660.000 1.544.000
Andre fordringer 0 193.000 587.000 88.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.173.000 1.869.000 1.785.000 2.959.000 2.235.000
Sum omløpsmidler 2.913.000 2.440.000 2.986.000 4.707.000 3.887.000
Sum eiendeler 9.819.000 5.796.000 6.700.000 5.418.000 4.591.000
Sum opptjent egenkapital 4.699.000 4.560.000 4.142.000 3.661.000 2.826.000
Sum egenkapital 4.805.000 4.666.000 4.248.000 3.767.000 2.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 22.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 88.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 0 1.621.000 0 0
Leverandørgjeld 49.000 65.000 91.000 -44.000 320.000
Betalbar skatt 35.000 188.000 35.000 292.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 449.000 339.000 158.000 125.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 687.000 537.000 548.000 1.278.000 828.000
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 1.130.000 832.000 1.651.000 1.659.000
Sum gjeld og egenkapital 9.819.000 5.796.000 6.701.000 5.418.000 4.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.604.000 1.310.000 2.154.000 3.056.000 2.228.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 3.6 2.9 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 3.6 2.9 2.4
Soliditet 48.9 80.5 63.4 69.5 63.9
Resultatgrad 6.2 9.9 10.8 11.7 8.5
Rentedekningsgrad 1.9 18.5 13.9 49.4 58.9
Gjeldsgrad 1 0.2 0.6 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.6 10.8 12.5 21.9 16.7
Signatur
08.12.2016
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex