Troms Betongsag AS
Juridisk navn:  Troms Betongsag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90783630
Skognes Skognes Fax: 77846155
9372 Gibostad 9372 Gibostad
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 986405992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
680%
Resultat  
  
130.77%
Egenkapital  
  
27.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 624.000 80.000 477.000 1.568.000 854.000
Resultat: 30.000 13.000 -44.000 118.000 -17.000
Egenkapital: 138.000 108.000 95.000 139.000 139.000
Regnskap for  Troms Betongsag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 624.000 80.000 477.000 1.568.000 854.000
Driftskostnader -594.000 -66.000 -522.000 -1.451.000 -869.000
Driftsresultat 30.000 13.000 -44.000 117.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt 30.000 13.000 -44.000 118.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 -117.000 5.000
Årsresultat 30.000 13.000 -44.000 1.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 10.000 15.000 21.000 139.000
Sum omløpsmidler 157.000 114.000 90.000 774.000 85.000
Sum eiendeler 162.000 124.000 105.000 795.000 224.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 -2.000 -15.000 29.000 29.000
Sum egenkapital 138.000 108.000 95.000 139.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 16.000 10.000 656.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 124.000 105.000 795.000 224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 624.000 80.000 477.000 1.568.000 854.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 624.000 80.000 477.000 1.568.000 854.000
Varekostnad -204.000 -29.000 -202.000 -492.000 -302.000
Lønninger -10.000 0 -166.000 -665.000 -288.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -6.000 -24.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -32.000 -148.000 -270.000 -217.000
Driftskostnader -594.000 -66.000 -522.000 -1.451.000 -869.000
Driftsresultat 30.000 13.000 -44.000 117.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 13.000 -44.000 1.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 117.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 10.000 15.000 21.000 22.000
Sum varige driftsmidler 5.000 10.000 15.000 21.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 10.000 15.000 21.000 139.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 100.000 0 466.000 21.000
Andre fordringer 12.000 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 14.000 90.000 305.000 64.000
Sum omløpsmidler 157.000 114.000 90.000 774.000 85.000
Sum eiendeler 162.000 124.000 105.000 795.000 224.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 -2.000 -15.000 29.000 29.000
Sum egenkapital 138.000 108.000 95.000 139.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 2.000 0 19.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 0 260.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 10.000 377.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 16.000 10.000 656.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 124.000 105.000 795.000 224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 98.000 80.000 118.000 0
Likviditetsgrad 1 6.8 7.1 9 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 6.8 7.1 9 1.2 1.1
Soliditet 85.7 87.1 90.5 17.5 62.1
Resultatgrad 4.8 16.3 -9.2 7.5 -1.6
Rentedekningsgrad -4.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 4.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.6 10.5 -41.9 14.7 -6.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex