Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troms Bilombygging As
Juridisk navn:  Troms Bilombygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77682040
Kveldrovegen 29A Kveldrovegen 29A Fax:
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 913022270
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/19/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Regnskapsfører: Kystregnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.58%
Resultat  
  
-101.69%
Egenkapital  
  
-1.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.716.000 5.462.000 6.087.000 5.016.000 5.356.000
Resultat: -17.000 1.003.000 1.322.000 504.000 1.213.000
Egenkapital: 924.000 942.000 1.030.000 428.000 505.000
Regnskap for  Troms Bilombygging As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.716.000 5.462.000 6.087.000 5.016.000 5.356.000
Driftskostnader -1.733.000 -4.459.000 -4.766.000 -4.511.000 -4.113.000
Driftsresultat -17.000 1.004.000 1.322.000 505.000 1.243.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -3.000 -30.000
Finans 0 0 0 -2.000 -30.000
Resultat før skatt -17.000 1.003.000 1.322.000 504.000 1.213.000
Skattekostnad -2.000 -241.000 -330.000 -133.000 -328.000
Årsresultat -18.000 763.000 992.000 370.000 886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 168.000 33.000 65.000 97.000
Sum omløpsmidler 1.060.000 1.771.000 2.325.000 1.519.000 1.674.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.939.000 2.358.000 1.584.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 920.000 1.008.000 406.000 486.000
Sum egenkapital 924.000 942.000 1.030.000 428.000 505.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000 10.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 995.000 1.326.000 1.146.000 1.250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 1.939.000 2.359.000 1.584.000 1.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.586.000 5.457.000 6.087.000 5.016.000 5.292.000
Andre inntekter 130.000 5.000 0 0 64.000
Driftsinntekter 1.716.000 5.462.000 6.087.000 5.016.000 5.356.000
Varekostnad -835.000 -2.102.000 -2.683.000 -2.309.000 -2.155.000
Lønninger -436.000 -1.676.000 -1.607.000 -1.693.000 -1.448.000
Avskrivning -37.000 -55.000 -32.000 -32.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -626.000 -444.000 -477.000 -464.000
Driftskostnader -1.733.000 -4.459.000 -4.766.000 -4.511.000 -4.113.000
Driftsresultat -17.000 1.004.000 1.322.000 505.000 1.243.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -3.000 -30.000
Finans 0 0 0 -2.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Årsresultat -18.000 763.000 992.000 370.000 886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 168.000 33.000 65.000 97.000
Sum varige driftsmidler 0 168.000 33.000 65.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 168.000 33.000 65.000 97.000
Varebeholdning 0 127.000 204.000 31.000 87.000
Kundefordringer 0 634.000 651.000 731.000 459.000
Andre fordringer 107.000 5.000 19.000 8.000 -1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 952.000 1.005.000 1.451.000 749.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 1.060.000 1.771.000 2.325.000 1.519.000 1.674.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.939.000 2.358.000 1.584.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 920.000 1.008.000 406.000 486.000
Sum egenkapital 924.000 942.000 1.030.000 428.000 505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 3.000 10.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000 10.000 15.000
Leverandørgjeld 39.000 96.000 218.000 126.000 64.000
Betalbar skatt 4.000 241.000 338.000 138.000 312.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 247.000 228.000 282.000 199.000
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 78.000 410.000 543.000 150.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 995.000 1.326.000 1.146.000 1.250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 1.939.000 2.359.000 1.584.000 1.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 924.000 776.000 999.000 373.000 424.000
Likviditetsgrad 1 7.8 1.8 1.8 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 7.8 1.7 1.6 1.3 1.3
Soliditet 87.2 48.6 43.7 27.0 28.5
Resultatgrad - 18.4 21.7 10.1 23.2
Rentedekningsgrad - 1 168.7 41.4
Gjeldsgrad 0.1 1.1 1.3 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet -1.5 51.8 5 31.9 70.2
Signatur
08.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex