Troms Byggforvaltning As
Juridisk navn:  Troms Byggforvaltning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46741355
Gabbrovegen 50 Gabbrovegen 50 Fax:
9022 Krokelvdalen 9022 Krokelvdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 917634483
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Jim Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
88.64%
Resultat  
  
112.6%
Egenkapital  
  
7.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 6.357.000 3.370.000 241.000
Resultat: 79.000 -627.000 17.000
Egenkapital: -405.000 -440.000 42.000
Regnskap for  Troms Byggforvaltning As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.357.000 3.370.000 241.000
Driftskostnader -6.206.000 -3.955.000 -224.000
Driftsresultat 150.000 -584.000 17.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -74.000 -43.000 0
Finans -72.000 -43.000 0
Resultat før skatt 79.000 -627.000 17.000
Skattekostnad -43.000 144.000 -4.000
Årsresultat 35.000 -482.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 144.000 0
Sum omløpsmidler 1.556.000 631.000 134.000
Sum eiendeler 1.803.000 775.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -435.000 -470.000 12.000
Sum egenkapital -405.000 -440.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 1.215.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.803.000 775.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.357.000 3.370.000 241.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.357.000 3.370.000 241.000
Varekostnad -3.257.000 -2.042.000 -182.000
Lønninger -2.123.000 -1.212.000 0
Avskrivning -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -818.000 -701.000 -42.000
Driftskostnader -6.206.000 -3.955.000 -224.000
Driftsresultat 150.000 -584.000 17.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -74.000 -43.000 0
Finans -72.000 -43.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 35.000 -482.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 144.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 42.000 0 0
Driftsløsøre 79.000 0 0
Sum varige driftsmidler 121.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 0 0
Sum anleggsmidler 247.000 144.000 0
Varebeholdning 0 0 8.000
Kundefordringer 1.217.000 381.000 59.000
Andre fordringer 260.000 41.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 79.000 210.000 64.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 631.000 134.000
Sum eiendeler 1.803.000 775.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -435.000 -470.000 12.000
Sum egenkapital -405.000 -440.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.417.000 937.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 502.000 149.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 130.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 1.215.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.803.000 775.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -652.000 -584.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 1.4
Soliditet -22.5 -56.8 31.6
Resultatgrad 2.4 -17.3 7.1
Rentedekningsgrad 2 -13.6
Gjeldsgrad -5.5 -2.8 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 -75.4 12.8
Signatur
20.09.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex