Troms Byggmontering AS
Juridisk navn:  Troms Byggmontering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77651572
Postboks 2082 Alkevegen 10 Fax: 77651573
9266 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 985638012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 3/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.02%
Resultat  
  
96.31%
Egenkapital  
  
50.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 64.875.000 62.976.000 55.297.000 39.107.000 41.989.000
Resultat: 9.319.000 4.747.000 7.331.000 3.454.000 -2.677.000
Egenkapital: 3.641.000 2.423.000 2.299.000 2.031.000 1.302.000
Regnskap for  Troms Byggmontering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 64.875.000 62.976.000 55.297.000 39.107.000 41.989.000
Driftskostnader -55.594.000 -58.187.000 -47.956.000 -35.624.000 -44.664.000
Driftsresultat 9.282.000 4.789.000 7.341.000 3.483.000 -2.675.000
Finansinntekter 60.000 18.000 10.000 3.000 24.000
Finanskostnader -23.000 -60.000 -21.000 -32.000 -27.000
Finans 37.000 -42.000 -11.000 -29.000 -3.000
Resultat før skatt 9.319.000 4.747.000 7.331.000 3.454.000 -2.677.000
Skattekostnad -2.106.000 -1.128.000 -1.812.000 -225.000 21.000
Årsresultat 7.212.000 3.620.000 5.518.000 3.229.000 -2.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 475.000 401.000 530.000 285.000 439.000
Sum omløpsmidler 19.694.000 14.904.000 16.241.000 11.906.000 5.940.000
Sum eiendeler 20.169.000 15.305.000 16.771.000 12.191.000 6.379.000
Sum opptjent egenkapital 3.535.000 2.317.000 2.193.000 1.925.000 1.196.000
Sum egenkapital 3.641.000 2.423.000 2.299.000 2.031.000 1.302.000
Sum langsiktig gjeld 888.000 396.000 725.000 195.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.639.000 12.486.000 13.747.000 9.965.000 5.077.000
Sum gjeld og egenkapital 20.168.000 15.305.000 16.771.000 12.191.000 6.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.875.000 62.976.000 55.187.000 39.107.000 41.989.000
Andre inntekter 0 0 110.000 0 0
Driftsinntekter 64.875.000 62.976.000 55.297.000 39.107.000 41.989.000
Varekostnad -33.909.000 -39.228.000 -30.038.000 -19.489.000 -23.858.000
Lønninger -16.461.000 -14.250.000 -12.292.000 -11.887.000 -15.522.000
Avskrivning -136.000 -146.000 -170.000 -154.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.088.000 -4.563.000 -5.456.000 -4.094.000 -5.115.000
Driftskostnader -55.594.000 -58.187.000 -47.956.000 -35.624.000 -44.664.000
Driftsresultat 9.282.000 4.789.000 7.341.000 3.483.000 -2.675.000
Finansinntekter 60.000 18.000 10.000 3.000 24.000
Finanskostnader -23.000 -60.000 -21.000 -32.000 -27.000
Finans 37.000 -42.000 -11.000 -29.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.974.000 0 -1.500.000 -2.500.000 0
Årsresultat 7.212.000 3.620.000 5.518.000 3.229.000 -2.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 54.000 80.000 21.000 33.000
Driftsløsøre 337.000 217.000 270.000 264.000 406.000
Sum varige driftsmidler 375.000 271.000 350.000 285.000 439.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 130.000 180.000 0 0
Sum anleggsmidler 475.000 401.000 530.000 285.000 439.000
Varebeholdning 611.000 766.000 401.000 339.000 417.000
Kundefordringer 9.834.000 9.797.000 11.288.000 5.312.000 4.049.000
Andre fordringer 182.000 436.000 337.000 421.000 357.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.066.000 3.904.000 4.216.000 5.834.000 1.116.000
Sum omløpsmidler 19.694.000 14.904.000 16.241.000 11.906.000 5.940.000
Sum eiendeler 20.169.000 15.305.000 16.771.000 12.191.000 6.379.000
Sum opptjent egenkapital 3.535.000 2.317.000 2.193.000 1.925.000 1.196.000
Sum egenkapital 3.641.000 2.423.000 2.299.000 2.031.000 1.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 888.000 396.000 725.000 195.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 174.000 4.644.000 5.086.000 84.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 888.000 396.000 725.000 195.000 0
Leverandørgjeld 3.350.000 3.793.000 4.122.000 3.558.000 2.328.000
Betalbar skatt 1.608.000 353.000 32.000 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.304.000 1.742.000 1.648.000 1.903.000 798.000
Utbytte -5.974.000 0 -1.500.000 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.229.000 1.954.000 1.358.000 1.890.000 1.882.000
Sum kortsiktig gjeld 15.639.000 12.486.000 13.747.000 9.965.000 5.077.000
Sum gjeld og egenkapital 20.168.000 15.305.000 16.771.000 12.191.000 6.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.055.000 2.418.000 2.494.000 1.941.000 863.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
Soliditet 18.1 15.8 13.7 16.7 20.4
Resultatgrad 14.3 7.6 13.3 8.9 -6.4
Rentedekningsgrad 403.6 79.8 349.6 108.9 -98.2
Gjeldsgrad 4.5 5.3 6.3 5.0 3.9
Total kapitalrentabilitet 46.3 31.4 43.8 28.6 -41.6
Signatur
27.12.2010
DAGLIG LEDER I FELLESSKAP MED ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex