Troms Byggtjenester As
Juridisk navn:  Troms Byggtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hummervegen 20 Hummervegen 20 Fax:
9104 Kvaløya 9104 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 915690440
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ltst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.63%
Resultat  
  
-80.69%
Egenkapital  
  
23.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.185.000 5.020.000 755.000 1.219.000
Resultat: 410.000 2.123.000 -482.000 103.000
Egenkapital: 1.669.000 1.353.000 -375.000 105.000
Regnskap for  Troms Byggtjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.185.000 5.020.000 755.000 1.219.000
Driftskostnader -3.479.000 -2.884.000 -1.226.000 -1.117.000
Driftsresultat 706.000 2.137.000 -470.000 103.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -298.000 -14.000 -13.000 0
Finans -296.000 -14.000 -13.000 0
Resultat før skatt 410.000 2.123.000 -482.000 103.000
Skattekostnad -94.000 -395.000 2.000 -28.000
Årsresultat 316.000 1.728.000 -480.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0
Sum omløpsmidler 9.050.000 4.945.000 118.000 1.208.000
Sum eiendeler 11.450.000 7.345.000 2.518.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 1.639.000 1.323.000 -405.000 75.000
Sum egenkapital 1.669.000 1.353.000 -375.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 2.942.000 2.964.000 2.673.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 6.839.000 3.029.000 220.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 7.346.000 2.518.000 1.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 370.000 755.000 1.219.000
Andre inntekter 4.185.000 4.650.000 0 0
Driftsinntekter 4.185.000 5.020.000 755.000 1.219.000
Varekostnad -2.575.000 -2.023.000 -77.000 -9.000
Lønninger -619.000 -685.000 -981.000 -1.045.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -176.000 -168.000 -63.000
Driftskostnader -3.479.000 -2.884.000 -1.226.000 -1.117.000
Driftsresultat 706.000 2.137.000 -470.000 103.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -298.000 -14.000 -13.000 0
Finans -296.000 -14.000 -13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 316.000 1.728.000 -480.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 4.734.000 84.000 434.000
Andre fordringer 8.835.000 155.000 15.000 139.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 56.000 19.000 636.000
Sum omløpsmidler 9.050.000 4.945.000 118.000 1.208.000
Sum eiendeler 11.450.000 7.345.000 2.518.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 1.639.000 1.323.000 -405.000 75.000
Sum egenkapital 1.669.000 1.353.000 -375.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.384.000 1.625.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.942.000 2.964.000 2.673.000 2.000
Leverandørgjeld 23.000 51.000 6.000 41.000
Betalbar skatt 112.000 373.000 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 364.000 47.000 543.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.209.000 616.000 167.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 6.839.000 3.029.000 220.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 7.346.000 2.518.000 1.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.211.000 1.916.000 -102.000 107.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 0.5 1.1
Soliditet 14.6 18.4 -14.9 8.7
Resultatgrad 16.9 42.6 -62.3 8.4
Rentedekningsgrad 2.4 152.6 -36.2
Gjeldsgrad 5.9 4.4 -7.7 10.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 29.1 -18.7 8.5
Signatur
01.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex