Troms Caravan As
Juridisk navn:  Troms Caravan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40429004
Postboks 5194 Tromsdalen Solstrandvegen 25 Fax:
9285 Tromsø 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 998341612
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Regnskapsfører: Dreyer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.5%
Resultat  
  
-279.6%
Egenkapital  
  
-87.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.550.000 36.511.000 18.453.000 8.123.000 8.087.000
Resultat: -2.130.000 1.186.000 268.000 319.000 706.000
Egenkapital: 316.000 2.433.000 1.533.000 1.333.000 1.100.000
Regnskap for  Troms Caravan As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.550.000 36.511.000 18.453.000 8.123.000 8.087.000
Driftskostnader -25.096.000 -35.110.000 -18.066.000 -7.785.000 -7.300.000
Driftsresultat -1.546.000 1.402.000 387.000 338.000 786.000
Finansinntekter 8.000 13.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -591.000 -229.000 -122.000 -21.000 -82.000
Finans -583.000 -216.000 -118.000 -19.000 -80.000
Resultat før skatt -2.130.000 1.186.000 268.000 319.000 706.000
Skattekostnad 13.000 -287.000 -69.000 -86.000 -191.000
Årsresultat -2.117.000 900.000 200.000 234.000 515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 171.000 488.000 330.000 171.000 103.000
Sum omløpsmidler 20.564.000 18.255.000 16.228.000 3.755.000 2.238.000
Sum eiendeler 20.735.000 18.743.000 16.558.000 3.926.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 2.341.000 1.441.000 1.242.000 1.008.000
Sum egenkapital 316.000 2.433.000 1.533.000 1.333.000 1.100.000
Sum langsiktig gjeld 2.686.000 2.228.000 1.155.000 6.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 17.734.000 14.082.000 13.870.000 2.586.000 1.239.000
Sum gjeld og egenkapital 20.736.000 18.743.000 16.558.000 3.926.000 2.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.392.000 36.173.000 18.353.000 7.964.000 7.813.000
Andre inntekter 158.000 338.000 100.000 159.000 274.000
Driftsinntekter 23.550.000 36.511.000 18.453.000 8.123.000 8.087.000
Varekostnad -19.611.000 -29.549.000 -14.716.000 -4.742.000 -4.966.000
Lønninger -2.990.000 -3.279.000 -1.799.000 -1.764.000 -1.344.000
Avskrivning -93.000 -70.000 -38.000 -18.000 -5.000
Nedskrivning -95.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.307.000 -2.212.000 -1.513.000 -1.261.000 -985.000
Driftskostnader -25.096.000 -35.110.000 -18.066.000 -7.785.000 -7.300.000
Driftsresultat -1.546.000 1.402.000 387.000 338.000 786.000
Finansinntekter 8.000 13.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -591.000 -229.000 -122.000 -21.000 -82.000
Finans -583.000 -216.000 -118.000 -19.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.117.000 900.000 200.000 234.000 515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 356.000 260.000 119.000 35.000
Sum varige driftsmidler 169.000 356.000 260.000 119.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 132.000 70.000 51.000 68.000
Sum anleggsmidler 171.000 488.000 330.000 171.000 103.000
Varebeholdning 20.309.000 16.976.000 15.346.000 2.895.000 1.548.000
Kundefordringer 89.000 378.000 21.000 513.000 158.000
Andre fordringer 71.000 211.000 553.000 66.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 689.000 308.000 281.000 479.000
Sum omløpsmidler 20.564.000 18.255.000 16.228.000 3.755.000 2.238.000
Sum eiendeler 20.735.000 18.743.000 16.558.000 3.926.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 2.341.000 1.441.000 1.242.000 1.008.000
Sum egenkapital 316.000 2.433.000 1.533.000 1.333.000 1.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 14.000 6.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.778.000 7.470.000 5.898.000 1.198.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 2.686.000 2.228.000 1.155.000 6.000 2.000
Leverandørgjeld 2.024.000 5.611.000 7.618.000 896.000 159.000
Betalbar skatt 0 288.000 61.000 82.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 726.000 271.000 84.000 184.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.206.000 442.000 210.000 226.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 17.734.000 14.082.000 13.870.000 2.586.000 1.239.000
Sum gjeld og egenkapital 20.736.000 18.743.000 16.558.000 3.926.000 2.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.830.000 4.173.000 2.358.000 1.169.000 999.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.4 0.6
Soliditet 1.5 1 9.3 34.0 47.0
Resultatgrad -6.6 3.8 2.1 4.2 9.7
Rentedekningsgrad -2.6 6.1 3.2 16.2 9.6
Gjeldsgrad 64.6 6.7 9.8 1.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -7.4 7.5 2.4 8.7 33.7
Signatur
29.04.2013
STYRELEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR
SEG
Prokurister
29.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex