Troms Eiendom As
Juridisk navn:  Troms Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2416 Fiolvegen 13 Fax:
9271 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 998002451
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Egenkapital: -15.000 -5.000 3.000 9.000 17.000
Regnskap for  Troms Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -2.000
Årsresultat -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -41.000 -33.000 -27.000 -19.000
Sum egenkapital -15.000 -5.000 3.000 9.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 11.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -8.000 -6.000 -8.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -41.000 -33.000 -27.000 -19.000
Sum egenkapital -15.000 -5.000 3.000 9.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 11.000 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 6.000 4.000 10.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.0 0.0
Soliditet - -83.3 7 90.0 94.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -2.2 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet - -133.3 -80.0 -22.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex