Troms Eiendomshus As
Juridisk navn:  Troms Eiendomshus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90258000
Finnlandsvegen 9 Finnlandsvegen 9 Fax:
9101 Kvaløysletta 9101 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 918816844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Laastad Pluss & Minus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
27.27%
Egenkapital  
  
-10.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 -11.000
Egenkapital: 81.000 91.000
Regnskap for  Troms Eiendomshus As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -8.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -8.000 -11.000
Skattekostnad -3.000 3.000
Årsresultat -11.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 92.000
Sum omløpsmidler 5.000 0
Sum eiendeler 81.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -9.000
Sum egenkapital 81.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -11.000
Driftskostnader -8.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 89.000
Sum anleggsmidler 76.000 92.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 0
Sum eiendeler 81.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -9.000
Sum egenkapital 81.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 81.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -9.9 -12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex