Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troms Elektro As
Juridisk navn:  Troms Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40495144
Stakkevollvegen 69B Stakkevollvegen 69B Fax:
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 915794645
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/7/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.38%
Resultat  
  
-2.29%
Egenkapital  
  
50.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.160.000 15.003.000 8.679.000 1.883.000
Resultat: 725.000 742.000 697.000 -229.000
Egenkapital: 1.670.000 1.110.000 548.000 23.000
Regnskap for  Troms Elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.160.000 15.003.000 8.679.000 1.883.000
Driftskostnader -16.376.000 -14.221.000 -7.941.000 -2.092.000
Driftsresultat 784.000 781.000 738.000 -209.000
Finansinntekter 7.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -66.000 -43.000 -43.000 -21.000
Finans -59.000 -39.000 -41.000 -21.000
Resultat før skatt 725.000 742.000 697.000 -229.000
Skattekostnad -165.000 -180.000 -172.000 57.000
Årsresultat 560.000 562.000 525.000 -172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 430.000 115.000 78.000 57.000
Sum omløpsmidler 3.555.000 2.885.000 2.137.000 871.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.000.000 2.215.000 928.000
Sum opptjent egenkapital 1.475.000 915.000 353.000 -172.000
Sum egenkapital 1.670.000 1.110.000 548.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 56.000 61.000 76.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.259.000 1.829.000 1.591.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.000.000 2.215.000 928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.160.000 14.997.000 8.679.000 1.883.000
Andre inntekter 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 17.160.000 15.003.000 8.679.000 1.883.000
Varekostnad -7.460.000 -5.638.000 -3.383.000 -961.000
Lønninger -5.997.000 -5.789.000 -2.815.000 -778.000
Avskrivning -111.000 -10.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.808.000 -2.784.000 -1.742.000 -353.000
Driftskostnader -16.376.000 -14.221.000 -7.941.000 -2.092.000
Driftsresultat 784.000 781.000 738.000 -209.000
Finansinntekter 7.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -66.000 -43.000 -43.000 -21.000
Finans -59.000 -39.000 -41.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 560.000 562.000 525.000 -172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 388.000 57.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 388.000 57.000 28.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 57.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 430.000 115.000 78.000 57.000
Varebeholdning 392.000 330.000 230.000 0
Kundefordringer 2.640.000 2.247.000 1.563.000 704.000
Andre fordringer 92.000 62.000 187.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 245.000 157.000 116.000
Sum omløpsmidler 3.555.000 2.885.000 2.137.000 871.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.000.000 2.215.000 928.000
Sum opptjent egenkapital 1.475.000 915.000 353.000 -172.000
Sum egenkapital 1.670.000 1.110.000 548.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 61.000 76.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 221.000 256.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 56.000 61.000 76.000 0
Leverandørgjeld 1.031.000 512.000 769.000 535.000
Betalbar skatt 169.000 195.000 39.000 0
Skyldig offentlige avgifter 462.000 439.000 273.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 462.000 255.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 2.259.000 1.829.000 1.591.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.000.000 2.215.000 928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.296.000 1.056.000 546.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.2 1.0
Soliditet 41.9 3 24.7 2.5
Resultatgrad 4.6 5.2 8.5 -11.1
Rentedekningsgrad 11.9 18.2 17.2 -10.0
Gjeldsgrad 1.4 1.7 3 39.3
Total kapitalrentabilitet 19.8 26.2 33.4 -22.5
Signatur
05.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex