Troms Explorer AS
Juridisk navn:  Troms Explorer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90724555
Strandvegen 150 Strandvegen 150 Fax:
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms Skjervøy
Org.nr: 991936610
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.91%
Resultat  
  
-65.22%
Egenkapital  
  
11.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 86.000 220.000 207.000 725.000 0
Resultat: 72.000 207.000 177.000 401.000 -193.000
Egenkapital: 523.000 468.000 313.000 189.000 -103.000
Regnskap for  Troms Explorer AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 86.000 220.000 207.000 725.000 0
Driftskostnader -14.000 -10.000 -29.000 -296.000 -160.000
Driftsresultat 72.000 210.000 178.000 429.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -28.000 -33.000
Finans 0 -3.000 -1.000 -28.000 -33.000
Resultat før skatt 72.000 207.000 177.000 401.000 -193.000
Skattekostnad -17.000 -52.000 -53.000 -108.000 46.000
Årsresultat 55.000 155.000 124.000 293.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 66.000 119.000 941.000
Sum omløpsmidler 535.000 827.000 409.000 993.000 8.000
Sum eiendeler 535.000 840.000 475.000 1.112.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -32.000 -187.000 -311.000 -604.000
Sum egenkapital 523.000 468.000 313.000 189.000 -103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 324.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 372.000 161.000 922.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 840.000 474.000 1.111.000 949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.000 220.000 207.000 212.000 0
Andre inntekter 0 0 0 514.000 0
Driftsinntekter 86.000 220.000 207.000 725.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -145.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -29.000 -151.000 -2.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -29.000 -296.000 -160.000
Driftsresultat 72.000 210.000 178.000 429.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -28.000 -33.000
Finans 0 -3.000 -1.000 -28.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 155.000 124.000 293.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 66.000 119.000 227.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 714.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 66.000 119.000 941.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 4.000
Andre fordringer 11.000 220.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 525.000 607.000 409.000 993.000 1.000
Sum omløpsmidler 535.000 827.000 409.000 993.000 8.000
Sum eiendeler 535.000 840.000 475.000 1.112.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -32.000 -187.000 -311.000 -604.000
Sum egenkapital 523.000 468.000 313.000 189.000 -103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 372.000 113.000 535.000 714.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 324.000
Leverandørgjeld 0 0 0 65.000 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 48.000 289.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 34.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 372.000 161.000 922.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 840.000 474.000 1.111.000 949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 522.000 455.000 248.000 71.000 -721.000
Likviditetsgrad 1 41.2 2.2 2.5 1.1 0.0
Likviditetsgrad 2 41.2 2.2 2.6 1.1 0.1
Soliditet 97.6 55.7 66.0 17.0 -10.8
Resultatgrad 83.7 95.5 86.0 59.2
Rentedekningsgrad 7 178.0 15.3 -4.8
Gjeldsgrad 0 0.8 0.5 4.9 -10.2
Total kapitalrentabilitet 13.4 2 37.6 38.6 -16.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex