Troms Fjord AS
Juridisk navn:  Troms Fjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77611057
Postboks 2034 Grønnegata 114 Fax: 77687030
9265 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 988211788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account-It As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.76%
Egenkapital  
  
-781.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.120.000 -3.062.000 -1.851.000 -456.000 529.000
Egenkapital: -2.229.000 -253.000 2.556.000 4.533.000 4.777.000
Regnskap for  Troms Fjord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000
Driftsresultat -20.000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000
Finansinntekter -2.021.000 -2.994.000 -1.789.000 -430.000 562.000
Finanskostnader -79.000 -54.000 -43.000 0 0
Finans -2.100.000 -3.048.000 -1.832.000 -430.000 562.000
Resultat før skatt -2.120.000 -3.062.000 -1.851.000 -456.000 529.000
Skattekostnad 144.000 253.000 -125.000 211.000 -243.000
Årsresultat -1.976.000 -2.810.000 -1.976.000 -245.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 668.000 2.245.000 3.986.000 5.900.000 6.120.000
Sum omløpsmidler 19.000 19.000 40.000 53.000 631.000
Sum eiendeler 687.000 2.264.000 4.026.000 5.953.000 6.751.000
Sum opptjent egenkapital -2.329.000 -353.000 610.000 2.587.000 2.832.000
Sum egenkapital -2.229.000 -253.000 2.556.000 4.533.000 4.777.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 2.518.000 1.470.000 1.421.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 2.265.000 4.026.000 5.954.000 6.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000
Driftskostnader -20.000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000
Driftsresultat -20.000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000
Finansinntekter -2.021.000 -2.994.000 -1.789.000 -430.000 562.000
Finanskostnader -79.000 -54.000 -43.000 0 0
Finans -2.100.000 -3.048.000 -1.832.000 -430.000 562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -657.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.976.000 -2.810.000 -1.976.000 -245.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 483.000 338.000 86.000 211.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 1.907.000 3.901.000 5.690.000 6.120.000
Sum anleggsmidler 668.000 2.245.000 3.986.000 5.900.000 6.120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 19.000 40.000 53.000 631.000
Sum omløpsmidler 19.000 19.000 40.000 53.000 631.000
Sum eiendeler 687.000 2.264.000 4.026.000 5.953.000 6.751.000
Sum opptjent egenkapital -2.329.000 -353.000 610.000 2.587.000 2.832.000
Sum egenkapital -2.229.000 -253.000 2.556.000 4.533.000 4.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 0 6.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.897.000 2.518.000 1.464.000 1.421.000 1.971.000
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 2.518.000 1.470.000 1.421.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 2.265.000 4.026.000 5.954.000 6.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.898.000 -2.499.000 -1.430.000 -1.368.000 -1.342.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.4
Soliditet - -11.2 63.5 76.1 70.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.4
Gjeldsgrad -1.3 0.6 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -296.7 -132.8 -44.9 -7.7 7.8
Signatur
12.07.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex