Troms Fjord Ks
Juridisk navn:  Troms Fjord Ks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77679950
Postboks 6155 Lanes Center Strandvegen 106 Fax: 77679977
9291 Tromsø 9006 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 988341304
Aksjekapital: 42.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/2005 1
Foretakstype: KS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.1%
Resultat  
  
32.5%
Egenkapital  
  
-90.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.277.000 15.135.000 32.200.000 33.269.000 37.344.000
Resultat: -20.209.000 -29.938.000 -17.892.000 -4.298.000 5.597.000
Egenkapital: 1.858.000 19.068.000 39.005.000 56.897.000 61.195.000
Regnskap for  Troms Fjord Ks
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.277.000 15.135.000 32.200.000 33.269.000 37.344.000
Driftskostnader -30.102.000 -44.143.000 -50.187.000 -35.168.000 -29.729.000
Driftsresultat -19.825.000 -29.009.000 -17.987.000 -1.899.000 7.615.000
Finansinntekter 726.000 599.000 849.000 5.406.000 3.082.000
Finanskostnader -1.110.000 -1.528.000 -754.000 -7.806.000 -5.101.000
Finans -384.000 -929.000 95.000 -2.400.000 -2.019.000
Resultat før skatt -20.209.000 -29.938.000 -17.892.000 -4.298.000 5.597.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.209.000 -29.938.000 -17.892.000 -4.298.000 5.597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 39.288.000 60.000.000 85.452.000 91.192.000
Sum omløpsmidler 7.610.000 5.061.000 7.585.000 8.257.000 10.216.000
Sum eiendeler 7.610.000 44.349.000 67.585.000 93.709.000 101.408.000
Sum opptjent egenkapital -40.142.000 -19.932.000 10.005.000 27.897.000 32.195.000
Sum egenkapital 1.858.000 19.068.000 39.005.000 56.897.000 61.195.000
Sum langsiktig gjeld 0 16.290.000 19.572.000 33.450.000 33.984.000
Sum kortsiktig gjeld 5.751.000 8.991.000 9.008.000 3.362.000 6.229.000
Sum gjeld og egenkapital 7.609.000 44.349.000 67.585.000 93.709.000 101.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -128.000 0 0 0 0
Andre inntekter 10.405.000 15.135.000 32.200.000 33.269.000 37.344.000
Driftsinntekter 10.277.000 15.135.000 32.200.000 33.269.000 37.344.000
Varekostnad -1.000 12.000 0 0 0
Lønninger -6.640.000 -13.070.000 -13.921.000 -13.393.000 -12.503.000
Avskrivning -5.539.000 -5.712.000 -5.740.000 -5.740.000 -5.776.000
Nedskrivning 0 -15.000.000 -19.712.000 0 0
Andre driftskostnader -17.922.000 -10.373.000 -10.814.000 -16.035.000 -11.450.000
Driftskostnader -30.102.000 -44.143.000 -50.187.000 -35.168.000 -29.729.000
Driftsresultat -19.825.000 -29.009.000 -17.987.000 -1.899.000 7.615.000
Finansinntekter 726.000 599.000 849.000 5.406.000 3.082.000
Finanskostnader -1.110.000 -1.528.000 -754.000 -7.806.000 -5.101.000
Finans -384.000 -929.000 95.000 -2.400.000 -2.019.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.209.000 -29.938.000 -17.892.000 -4.298.000 5.597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 39.288.000 60.000.000 85.452.000 91.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 39.288.000 60.000.000 85.452.000 91.192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 157.000 3.041.000 5.535.000 6.038.000 7.221.000
Andre fordringer 2.499.000 1.981.000 1.474.000 1.707.000 1.475.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.954.000 39.000 575.000 512.000 1.520.000
Sum omløpsmidler 7.610.000 5.061.000 7.585.000 8.257.000 10.216.000
Sum eiendeler 7.610.000 44.349.000 67.585.000 93.709.000 101.408.000
Sum opptjent egenkapital -40.142.000 -19.932.000 10.005.000 27.897.000 32.195.000
Sum egenkapital 1.858.000 19.068.000 39.005.000 56.897.000 61.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.591.000 2.551.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 16.290.000 19.572.000 33.450.000 33.984.000
Leverandørgjeld 1.739.000 2.065.000 3.799.000 2.383.000 253.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 34.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.012.000 5.335.000 2.658.000 945.000 5.943.000
Sum kortsiktig gjeld 5.751.000 8.991.000 9.008.000 3.362.000 6.229.000
Sum gjeld og egenkapital 7.609.000 44.349.000 67.585.000 93.709.000 101.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.859.000 -3.930.000 -1.423.000 4.895.000 3.987.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6 0.8 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.8 2.5 1.7
Soliditet 24.4 4 57.7 60.7 60.3
Resultatgrad -192.9 -191.7 -55.9 -5.7 20.4
Rentedekningsgrad -17.9 -23.9 0.4 2.1
Gjeldsgrad 3.1 1.3 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet - -64.1 -25.4 3.7 10.5
Signatur
24.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex